Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 2., Projekttervezés

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

. fejezet - Térbeli döntéselőkészítés Projekttervezés

. fejezet - Térbeli döntéselőkészítés Projekttervezés

2.1 Bevezetés

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a projekt fogalmát. A tevékenységeket két kategóriába sorolhatjuk:

 • A rutinszerű tevékenység folyamatosan jelentkező, gyakorlatilag változás nélkül ismételhető műveletek sorozatának végrehajtása. Ezek a tevékenységek meghatározott ütemezéssel végezhetők, begyakorolhatók, vagy akár automatizálhatók.

 • A projektszerű tevékenység egyedi (nem ismétlődő), gyakran komplex problémák megoldására irányul, alapvető jellemzője, hogy időben, költségekben, emberi és technikai erőforrásokban egyaránt korlátozott. A projektfeladatot az adott erőforrásokkal, határidőre, megfelelő minőségben, és a költségvetést betartva kell megoldani, emiatt rendkívül fontos a megfelelő előkészítés, a projekt megtervezése.

Ha a projektekről olvasunk, akkor a szövegkörnyezetben gyakran felbukkan a program fogalma is. Mi a különbség a kettő között? A projekt abban különbözik a programtól, hogy a program több egymásra épülő, egymással párhuzamosan zajló projektből áll. Ennek következtében a programok időbeli léptéke jelentősen meghaladhatja egy projekt időléptékét. Ezen kívül a projektet mindenképp jellemzi, hogy határozott időbeli keretekkel rendelkezik, tehát meghatározott kezdete illetve vége van. Ezzel szemben a programnak gyakran nincs elhatározva a befejezés időpontja. Kétféle programot különböztetünk meg: egyikre a téma, a másikra a tevékenység jellemző. A „téma program” egy viszonylag folyamatos tevékenységet jelent, és jellemzően nincs meghatározva a vége. Ezt a szervezetek kisebb-nagyobb projektekből, ill. programokból folyamatosan építgetik (amikor egy-egy pályázati finanszírozás véget ér, akkor újabb forrásokat keresnek a továbbfinanszírozáshoz). A „tevékenység program” úgy működik, mint egy nagyobb projekt, mivel ugyanúgy határozott kezdete és vége van, és jellemzően kisebb a tartalmi kerete, mint a téma programnak.

A projekt sikerének egyik záloga a megfelelő előkészítés. Fontos, hogy az alapos helyzetelemzés után, a tervezés és a végrehajtás is előre átgondolt és megtervezett folyamat legyen. A modul alapvető célja, hogy a projekttervezés folyamatát ismertesse, bemutassa azokat az eszközöket, amelyek előkészítik és nagyban segítik a sikeres megvalósítást.

A modulból Ön megismeri:

 • a projekttervezés alapfogalmait, főbb lépéseit és technikáját,

 • a projektciklus szakaszait,

 • a projekttervezés logikai keretmódszerének elvét, és lépéseit,

 • az érintettek elemzését és kezelését,

 • a problémák és célok logikai elven alapuló meghatározásának elvét,

 • a logikai keretmátrix felépítésének módszertanát,

 • a tevékenységek, az erőforrások és a költségek ütemezésének tervezési módszerét.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • Meghatározni a projekttervezés alapfogalmait, főbb lépéseit és technikáját.

 • Elmondani a projekttervezés logikai keretmódszerének elvét, és lépéseit.

 • Megvitatni, a a problémák és célok logikai elven alapuló meghatározását.

 • Orientációt adni a tevékenységek, az erőforrások és a költségek ütemezésének tervezésében.

Irodalomjegyzék

Huba-Varga Nikolett - Dobay Kata: Az Európai Uniós támogatások, pályázatkészítés és projektmenedzsment, Baranya Megyei Vállalkozói Központ, Pécs, 2007

Projekt Ciklus Menedzsment kézikönyv, Megacom Stratégiai Tanácsadó Iroda, Budapest, 2003

Bakos István: Pályázatírás folyamata, 2011, http://www.1step.org.rs/advices

Csabina Z. , Kis Papp L., Márkus B.: Adat, projekt, menedzsment, NKP jegyzet, SE FFFK, Székesfehérvár, 1998,