Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 4., Térinformatikai műveletek

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Térinformatikai műveletek

4. fejezet - Térinformatikai műveletek

4.1 Bevezetés

Az első három modulban a térbeli döntések előkészítésének menedzsment feladataival és gyakorlati fogásaival foglalkoztunk. A következő három modulban a térinformatikai rendszer lehetőségeit, vagyis a folyamat műszaki oldalát tekintjük át.

Ebben a modulban módszeres áttekintést adunk a GIS tipikus műveleteiről. A következő modul témáját a térbeli műveleteket logikus rendbe szervező elemzések lesznek. A domborzat a döntések meghozatalában gyakran bír jelentős hatással, ezért a domborzatmodellezésnek egy önálló modult szentelünk. A tananyag záró modulja foglalkozik a döntéstámogatási rendszerekkel általában, majd a térbeli döntéselőkészítést egy esettanulmányon keresztül szemlélteti. A műveletek szemléltetésére az ArcGIS szoftvert használjuk, különös figyelmet fordítunk az automatizált folyamatok megbízhatóságának vizsgálatára.

Ebben a modulban foglalkozunk

 • helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, pontbeli jellemzők meghatározásával, lekérdezési tartományok megadásával, a képernyőn való mérés problémáival, a vizuális interpretációval, az adatszintek tulajdonságainak vizsgálatával;

 • leíró adatok alapján történő lekérdezésekkel;

 • topológiai kereséssel;

 • adatbázis transzformációkkal: mint például vonalak generalizálása, szelvények egyesítése, részekre bontás, poligonok egyesítése, változások átvezetése, vektor-raszter és raszter-vektor átalakítás, leíró adattáblázatok összekapcsolása, az átosztályozás, majd

 • bemutatjuk a relációs és logikai műveleteket, az aritmetikai, logikai, és matematikai statisztikai műveleteket,

 • ismertetjük, a közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket, mint például a Thiessen poligonok képzése vagy övezetek szerkesztése,

 • megvizsgáljuk a fedvények átlapolásának műveleteit, valamint az alkalmazásuk gyakorlati problémáit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes lesz:

 • meghatározni a térbeli adatbázis kezelésének feladatait, a térinformatika alapműveleteinek lényegét,

 • elmondani, mire használhatók az egyes műveletek,

 • megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének módszereit, és az adatbázisban rejlő információk kinyerésének műveleteit,

 • orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére.

Irodalomjegyzék

Márkus B.: Térinformatika, NyME GEO jegyzet, Székesfehérvár, 2009

ArcGIS Desktop Help 9.3, http://webhelp.esri.com/

Detrekői Á. – Szabó Gy.: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002

Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems , An Introduction, John Wiley & Sons, Inc., Toronto, 1999

NCGIA Core Curriculum: Bevezetés a térinformatikába (szerk. Márton M., Paksi J.), EFE FFFK, Székesfehérvár, 1994

Sárközy F.: Térinformatika, http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm