Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 4., Térinformatikai műveletek

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.7 Összefoglalás

4.7 Összefoglalás

A jelen modul célja a térbeli adatkezelési, lekérdezési műveletek és a térinformatikai alapműveletek áttekintése és alkalmazásának bemutatása volt. Foglalkoztunk helyzeti adatok alapján történő lekérdezésekkel, pontbeli jellemzők meghatározásával, lekérdezési tartományok megadásával, a képernyőn való mérés problémáival, a vizuális interpretációval, az adatszintek tulajdonságainak vizsgálatával. Szó esett a leíró adatok alapján történő lekérdezésekről, a topológiai keresésről, és az adatbázis transzformációkról: mint például vonalak generalizálása, poligonok egyesítése, változások átvezetése, vektor-raszter és raszter-vektor átalakítás, leíró adattáblák összekapcsolása, átosztályozás. Ezután áttekintettük a térinformatika alapműveleteit, a relációs és logikai műveleteket, az aritmetikai, logikai, és matematikai statisztikai műveleteket, példákkal illusztráltuk a közelség vizsgálatára szolgáló műveleteket, mint például a Thiessen poligonok képzése vagy övezetek szerkesztése, végül megvizsgáltuk a fedvények átlapolásának műveleteit, valamint az alkalmazásuk gyakorlati problémáit.

A modul anyagának elsajátítása után Ön képes:

 • meghatározni a térbeli adatbázis kezelésének feladatait, a térinformatika alapműveleteinek lényegét,

 • elmondani, mire használhatók az egyes műveletek,

 • megvitatni a térbeli adatbázis kezelésének módszereit, és az adatbázisban rejlő információk kinyerésének műveleteit,

 • orientációt adni a lehetséges gyakorlati problémák kezelésére.

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse a helyzeti adatok alapján történő lekérdezés alapeseteit!

 2. Ismertesse példákon az „intersect” reláció működését!

 3. Mire kell ügyelni a képernyőn való méréskor?

 4. Adjon 3 példát a vizuális interpretációra!

 5. Milyen főbb adatokat és lehetőségeket tartalmaz a „Layer properties” menüpont?

 6. Milyen főbb statisztikai mutatókat használhatunk az osztályozáshoz?

 7. Ismertesse a leíró adatok alapján történő lekérdezést!

 8. Ismertesse a gyakorisági ábra lényegét és alkalmazhatóságát!

 9. Hogyan generalizálhatók a vonalak?

 10. Ismertesse a „merge”, a „split” és a „dissolve” parancsok működését!

 11. Ismertesse a „merge” és a „split” parancsok működését!

 12. Ismertesse az „update” és az „append” parancsok működését!

 13. Ismertesse a raszter-vektor és a vektor-raszter konverzió lehetőségeit!

 14. Ismertesse a táblázatok összekapcsolásának működését!

 15. Mutassa be az átosztályozás műveletét!

 16. Ismertesse a relációs műveletek alapján történő leválogatás műveleteit!

 17. Adjon példákat a fedvények között végezhető aritmetikai műveletekre!

 18. Ismertesse a geometriai műveleteket!

 19. Ismertesse a diszkrét geometriai műveleteket!

 20. Ismertesse a matematikai statisztikai alapműveleteket!

 21. Milyen módszerekkel számítható fedvények közötti objektumok távolsága?

 22. Mi a Thiessen poligon, és mire használható? Hogyan szerkeszthető meg?

 23. Ismertesse a vektoros övezetek szerkesztésének műveletét!

 24. Ismertesse a raszteres övezetek szerkesztésének műveletét!

 25. Ismertesse a fedvények egyesítésének (unio) műveletét!

 26. Mi a fedvények metszete (intersect) és a kizáró vagy (symmetrical difference) művelet? Adjon példákat használatukra!

 27. Mi és mire használható az azonosítás (identity) művelet?

 28. Mi a forgácspoligon? Miért keletkezik? Hogyan kezelhető?

 29. Miért növekszik exponenciálisan az adatbázis mérete az ismételt átlapolások során?

 30. Mi a CLIP és az ERASE művelet?