Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 5., Elemzések

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5. fejezet - Elemzések

5. fejezet - Elemzések

5.1 Bevezetés

Elemzés alatt általában azt a tevékenységet értjük, amikor egy összetett dolgot, problémát részeire bontunk, hogy jobban megértsük. A szintézis az a tevékenység, amikor a részekre bontott elemeket egésszé egyesítjük. A térinformatikai elemzések meghatározáskor e két tevékenységet nem szokták megkülönböztetni, összevontan kezelik. Az, hogy az egyes szerzők mit tekintenek műveletnek és mit elemzésnek, eléggé esetleges. Mi az információ-előállítási folyamat eredményének komplexitását tekintettük vezérlő elvnek. Így ebben a kötetben a csoportosítások a lépésről-lépésre építkezés elvén alapulnak.

Az egyszerűbb elemzéseket az előző modulban, mint alapműveleteket tárgyaltuk, ezért átlapolási, és az övezet műveletekkel itt már nem foglalkozunk. A többi kategória esetén is néhány dolog már alapműveletként szóba került, de most a tárgyalást kiterjesztjük az összetettebb esetekre. Nem említettük a sorban a felszínelemzést, mert ez a harmadik dimenzió felé való kiterjesztést igényli, és erre a következő modulban kerül sor, de közvetve itt is megjelenik.

Az elemzés feltételrendszerének és végrehajtásának megtervezését célszerű folyamatábrába foglalni, ami szemléletes volta miatt hasznos mind az egyéni, mind a csoportmunkában. Ezt a módszert a szakirodalomban gyakran kartográfiai modellezésként említik. Az ArcGIS ModelBuilder lehetőséget ad a folyamatábra ArcGIS műveletekkel való megfeleltetésére, ami az 5. lépést automatizálja. A modulban röviden ismertetjük a ModelBuilder használatát, alkalmazásának hasznára a 7. modulban adunk példát.

A tágabb értelemben vett elemzési feladatok közül a “Mi történik akkor, ha...? kérdésre válaszoló modellezéssel – elvi szinten – a modul végén foglalkozunk; a kérdés másik vonatkozására a „Térbeli döntések” modul tér ki részletesebben. Ugyancsak ott foglalkozunk a hibák kezelésének módszereivel.

A modul célja

  • áttekintést adni a statisztikai, szomszédsági, közelségi, illetve a hálózat elemzési feladatokról;

  • bemutatni az ArcGIS nyújtotta térbeli elemzési lehetőségeket,

  • ismertetni az elemzés automatizálását ArcGIS környezetben,

  • megvizsgálni az elemzések gyakorlatban való hasznosíthatóságát.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • meghatározni a térbeli elemzések lényegét,

  • elmondani az elemzések automatizálásának elvét és bemutatni gyakorlati megvalósítását,

  • megvitatni és összehasonlítani az egyes elemzési műveleteket,

  • orientációt adni a térbeli folyamatok és jelenségek elemzésének gyakorlati alkalmazásában.

Irodalomjegyzék

Márkus B.: Térinformatika, NyME GEO jegyzet, Székesfehérvár, 2009.

Heywood, I. – Márkus B.: UNIGIS jegyzet, Székesfehérvár, 1999.

Detrekői Á. – Szabó Gy.: Térinformatika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2002.

Sárközy F.: Térinformatika, http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/tbev.htm

ArcGIS Desktop Help 9.3, http://webhelp.esri.com/

Czimber K.: Geoinformatika, Soproni Egyetem, Sopron, 1997.

NCGIA Core Curriculum: Bevezetés a térinformatikába (szerk. Márton M., Paksi J.), EFE FFFK, Székesfehérvár, 1994.

Bernhardsen, T.: Geographic Information Systems – An Introduction, John Wiley & Sons, Inc., Toronto, 1999.

Mitchell, A.: The ESRI Guide to GIS Analysis, ESRI, Redlands, 1999.

ESRI: 9.3 ArcGIS Desktop Tutorials, Redlands, 2010.

Smith, M. J.,Goodchild, M. F.,Longley, P. A.: Geospatial Analysis, The Winchelsea Press, Leicester, 2007., http://www.spatialanalysisonline.com/output/