Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 5., Elemzések

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.8 Összefoglalás

5.8 Összefoglalás

A modul áttekintést adott a statisztikai, közelségi, szomszédsági, illetve a hálózat elemzési feladatokról; bemutatta az ArcGIS nyújtotta térbeli elemzési lehetőségeket, az elemzések gyakorlatban való hasznosíthatóságát, ismertetette az elemzés automatizálását ArcGIS környezetben, és elvi megoldást adott a térbeli folyamatok és jelenségek modellezésére.

A modul anyagának elsajátítása után Ön már képes:

 • meghatározni a térbeli elemzések lényegét,

 • elmondani az elemzések automatizálásának elvét és bemutatni gyakorlati megvalósítását,

 • megvitatni és összehasonlítani az egyes elemzési műveleteket,

 • orientációt adni a térbeli folyamatok és jelenségek elemzésének gyakorlati alkalmazásában.

Önellenőrző kérdések

 1. Mutassa be a statisztikai elemzéseket!

 2. Mi a fokális elemzés lényege? Adjon példákat!

 3. Mi a zonális elemzés lényege? Adjon példákat!

 4. Ismertesse a sűrűségelemzés műveletét pontokra és vonalakra!

 5. Ismertesse az euklideszi távolságra alapozott közelségi elemzés műveleteit!

 6. Mi a távolság-költség függvény számításának elve? Adjon példát!

 7. Mit jelent a költség allokáció? Milyen elemei vannak a komplex allokációnak?

 8. Hogyan szerkeszthető meg a költségfolyosó és az optimális útvonal raszteres környezetben?

 9. Ismertesse a hálózatok specifikus adatait! Mutassa be ezeket az optimális útvonal kialakítása kapcsán?

 10. Adjon példákat az ellátó övezetek kialakítására vektoros hálózatokban? Mi a flottamenedzsment?

 11. Ismertesse az elemzések tervezésének folyamatát! Mi az elemzési modell? Adjon példát!

 12. Ismertesse a ModelBuilder használatát!

 13. Mi a GIS által támogatott modellezés lényege? Milyen szakaszokból áll?

 14. Adjon példát a GIS modellezésben való használatára!