Ugrás a tartalomhoz

Térbeli döntéselőkészítés 6., Domborzatmodellezés

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.5 Összefoglalás

6.5 Összefoglalás

A modul elején általános jellemzést, csoportosítást adtunk a pontokon végzett interpolációs módszerekre. Ismertettük a domborzatmodellezés elemi műveleteinek kialakulását és fejlődését. Összefoglalóan tárgyaltuk a szabályos, rácshálós modelleken végzett interpolációt. A szabálytalan modellekre bemutattuk a dinamikus felületek, a természetes szomszédok, és a lokális háromszögek módszerét, foglalkoztunk a TIN és a spline módszerrel. Tárgyaltuk a fontosabb alapműveleteket (összelátás, szintvonal szerkesztés, hossz- és keresztszelvény szerkesztés, felszíni görbék hossza, felszínszámítás, térfogatszámítás, lejtőkategória és kitettségi térkép szerkesztés, domborzatárnyékolás, 3D megjelenítés).

Ha az anyagot megtanulta, akkor Önnek képesnek kell lennie:

 • meghatározni és jellemezni a térbeli interpoláció típusait,

 • elmondani a szabályos és szabálytalan modelleken végzett interpolációs algoritmusokat,

 • megvitatni és összehasonlítani az egyes felszínelemzési alapműveleteket,

 • orientációt adni a domborzatmodellezés gyakorlati megvalósításában.

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse Tobler törvényét! Adjon példát használatára!

 2. Ismertesse a DDM, DTM és DFM fogalmát! Adjon egy-egy példát!

 3. Csoportosítsa a domborzatmodellezés műveleteit!

 4. Adjon áttekintő csoportosítást a pontokra alapozott interpolációs módszerekről!

 5. Adjon képet a korai DDM algoritmusokról!

 6. Mutassa be, hogyan interpolálunk szabályos domborzatmodelleken!

 7. Mutassa be a legközelebbi szomszéd és a természetes szomszédok interpolációt!

 8. Elemezze a súlyozott számtani középpel végzett interpolációt!

 9. Hogyan interpolálunk ferde síkkal és másodfokú polinommal?

 10. Magyarázza el a TIN módszer működését!

 11. Hogyan számítható a lejtés és a lejtésirány?

 12. Mire használhatók a görbültségi jellemzők?

 13. Ismertesse a láthatósági elemzés elvét!

 14. Mire kell ügyelni a szintvonalak és a hossz-szelvények szerkesztésekor?

 15. Hogyan számítható a felszíni görbék hossza és a poligonok felszíne?

 16. Ismertesse a térfogatszámítás módszereit!

 17. Ismertesse a lejtőkategóriák és a kitettség szerkesztését!

 18. Hogyan működik a domborzatárnyékolás művelete?