Ugrás a tartalomhoz

Térinformatika 11., Interpoláció és domborzatmodellezés

Márkus Béla (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

11.6 Összefoglalás

11.6 Összefoglalás

A modul elején általános jellemzést, csoportosítást adtunk a pontokon végzett interpolációs módszerekre. Ismertettük a domborzatmodellezés elemi műveleteinek kialakulását és fejlődését. Összefoglalóan tárgyaltuk a szabályos, rácshálós modelleken végzett interpolációt. A szabálytalan modellekre bemutattuk a dinamikus felületek, a természetes szomszédok, és a lokális háromszögek módszerét, foglalkoztunk a TIN és a spline módszerrel. Tárgyaltuk a fontosabb alapműveleteket (összelátás, szintvonal szerkesztés, hossz- és keresztszelvény szerkesztés, felszíni görbék hossza, felszínszámítás, térfogatszámítás, lejtőkategória és kitettségi térkép szerkesztés, domborzatárnyékolás, 3D megjelenítés). Végül ismertettünk néhány módszert, amellyel az adatbázis durva hibái kiszűrhetők, és vizsgáljuk az interpoláció megbízhatóságának kérdését is.

Ha az anyagot megtanulta, akkor Önnek képesnek kell lennie:

 • meghatározni és jellemezni a térbeli interpoláció típusait,

 • elmondani a szabályos és szabálytalan modelleken végzett interpolációs algoritmusokat,

 • megvitatni és összehasonlítani az egyes felszínelemzési alapműveleteket,

 • orientációt adni a domborzatmodellezés gyakorlati megvalósításában.

Önellenőrző kérdések

 1. Ismertesse Tobler törvényét! Adjon példát használatára!

 2. Ismertesse a DDM, DTM és DFM fogalmát! Adjon egy-egy példát!

 3. Csoportosítsa a domborzatmodellezés műveleteit!

 4. Adjon áttekintő csoportosítást a pontokra alapozott interpolációs módszerekről!

 5. Adjon képet a korai DDM algoritmusokról!

 6. Mutassa be, hogyan interpolálunk szabályos domborzatmodelleken!

 7. Mutassa be a legközelebbi szomszéd és a természetes szomszédok interpolációt!

 8. Elemezze a súlyozott számtani középpel végzett interpolációt!

 9. Hogyan interpolálunk ferde síkkal és másodfokú polinommal?

 10. Magyarázza el a TIN módszer működését!

 11. Hogyan számítható a lejtés és a lejtésirány?

 12. Mire használhatók a görbültségi jellemzők?

 13. Ismertesse a láthatósági elemzés elvét!

 14. Mire kell ügyelni a szintvonalak és a hossz-szelvények szerkesztésekor?

 15. Hogyan számítható a felszíni görbék hossza és a poligonok felszíne?

 16. Ismertesse a térfogatszámítás módszereit!

 17. Ismertesse a lejtőkategóriák és a kitettség szerkesztését!

 18. Hogyan működik a domborzatárnyékolás művelete?

 19. Adjon áttekintést a DDM hibakeresési módszereiről!

 20. Ismertesse az interpoláció megbízhatóságának mérőszámait!

Feladatok

 1. Foglalja össze a dinamikus felületek módszerének alkalmazási problémáit!

 2. Foglalja össze a TIN módszer alkalmazásának körülményeit!