Ugrás a tartalomhoz

Térinformatikai 2., A valós világ modellezésének folyamata

Végső Ferenc (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - A valós világ modellezésének folyamata

2. fejezet - A valós világ modellezésének folyamata

2.1 Bevezetés

Minden térinformatikai rendszer (GIS) a valós világban megfigyelt objektumok és folyamatok számítógépes megvalósítása. Ezt a megvalósítást – amely egy folyamat – nevezzük modellépítésnek. Bármely GIS fontos jellemzője, hogy a valós világot egy számunkra fontos szempontból ábrázolja. Ez nem újdonság és onnan ered, hogy minden szakma képviselője sajátos „szakmai szemüvegen” keresztül látja a világot. Ha egy kertész sétál a városban, ő az ingatlanok határán lévő növényzetet veszi észre első sorban. Ha egy földmérő sétál a városban, ő az ingatlanok határát egy absztrakt vonalnak tekinti, és a töréspontjait veszi észre első sorban. Ebből következően minden modell tükrözi a tudásunkat illetve a megfigyeléseinket. Minden földrajzi információs rendszer építésének első fázisa a valós világ egy minket érdeklő szeletének kiválasztása és átalakítása térbeli illetve földrajzi modellé.

1. ábra Ez is egy modellje a valóságnak

Irodalomjegyzék

Márkus Béla: NCGIA Core Curriculum – Bevezetés a térinformatikába, EFE FFFK, Székesfehérvár, 1994

Márkus Béla – Végső Ferenc: Térinformatika, EFE FFFK jegyzet, Székesfehérvár, 1995

Detrekői Ákos - Szabó Gyula: Térinformatika, Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest, 2002

Michael Zeiler: Modeling Our World, ESRI Press, 2006

Térinformatikai cégek webhelyei.