Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 1., A természeti erőforrások szerepe a társadalom és a gazdaság fejlődésében.

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - A természeti erőforrások szerepe a társadalom és a gazdaság fejlődésében.

1. fejezet - A természeti erőforrások szerepe a társadalom és a gazdaság fejlődésében.

1.1 Bevezetés

Ha meg akarjuk érteni az erőforrások szerepét és hatásukat, először a kapcsolatrendszer egészét, a természeti környezet és a társadalmi-gazdasági környezet kapcsolatát kell megvizsgálni, megérteni. Ebben a társadalmi-gazdasági-környezeti összefüggésben válnak a természeti feltételek és a földrajzi adottságok természeti erőforrássá.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • A természet és a társadalom kapcsolatának fogalmi rendszerét.

  • A kimeríthető és ki nem meríthető erőforrásokat, azok gazdasági értékelését.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • A természet, a társadalom és a gazdaság kapcsolat- és fogalomrendszerét megismerni, alkalmazni.

  • A különböző természeti erőforrásokat megismerni, rendszerezni, értékelni.

Irodalomjegyzék

Bernát T. et al.: Magyarország természeti erőforrásai és gazdaságföldrajzi adottságai., Aula Kiadó., Budapest., 1998.

Dömsödi J.: Magyarország nem fémes ásványi nyersanyagvagyonának 1999. I. 1. helyzetű mérlege. II. Talajjavító ásványi nyersanyagok., Talajjavító Nyersanyagkutatási és Tervező Iroda., Budapest., 1998.

Dömsödi J.: Földhasználat., Dialóg Campus Kiadó., Budapest-Pécs., 2006.

Kapolyi L.: Ásványi eredetű természeti erőforrások rendszer- és függvényszemlélete., Akadémiai Kiadó., Budapest., 1981.

Magda R. (szerk.): A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása., Mezőgazda Kiadó., 2001.