Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 2., Az ásványi nyersanyagok előfordulása és hasznosítása Magyarországon.

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

2. fejezet - Az ásványi nyersanyagok előfordulása és hasznosítása Magyarországon.

2. fejezet - Az ásványi nyersanyagok előfordulása és hasznosítása Magyarországon.

2.1 Bevezetés

A második fejezet hazánk ásványi nyersanyagokkal való ellátottságát, annak gazdaságföldrajzi helyzetét, adottságait ismerteti. Rendszerezi a fontosabb elsődleges energiaforrásokat (szénbányászat, szénhidrogén, uránérc, geotermikus energia kinyerés), áttekinti a villamos energiatermelést, a fémes, nem fémes és talajjavító ásványi nyersanyagok hasznosítását.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • a nyersanyagok gazdaságföldrajzi helyzetét,

  • a fontosabb elsődleges energiaforrásokat,

  • a villamos energiatermelést,

  • a fémes, nem fémes (építőanyag ipari és talajjavító) ásványi nyersanyagokat.

  • a kimeríthető és ki nem meríthető erőforrásokat, azok gazdasági értékelését.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • rendszerezni hazánk ásványi nyersanyagait és azok előfodulásait,

  • áttekintést nyerni hazánk energiagazdálkodásáról,

  • rendszerezni a talajjavító ásványi nyersanyagainkat.

Irodalomjegyzék

Bernát T. et al.: Magyarország természeti erőforrásai és gazdaságföldrajzi adottságai., Aula Kiadó., Budapest., 1998.

Dömsödi J.: Földhasználat., Dialóg Campus Kiadó., Budapest-Pécs., 2006.

Dömsödi J.: Természetes talajjavító anyagok., Magyar Mezőgazdaság. 42 (33)., 1987.

Dömsödi J.: Ásványi anyagok kőzetőrlemények felhasználása talajjavításra, tápanyag-visszapótlásra., GATE Vezető- és Továbbképző Intézet kiadása., Budapest., 1998.

Magda R. (szerk.): A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása., Mezőgazda Kiadó., 2001.