Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 3., A termőföld, mint természeti erőforrás

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - A termőföld, mint természeti erőforrás

3. fejezet - A termőföld, mint természeti erőforrás

3.1 Bevezetés

A talajok természeti erőforráskénti szerepe a termőképességből, abból a tulajdonságból származik, hogy képesek a növények számára termőhelyet biztosítani. Ezáltal válik lehetővé a nap sugárzási energiájának a fotoszintézis útján való megkötése, biológiai transzformációja, ami a mezőgazdasági termelés alapja. A harmadik fejezetben ismerkedhet meg hazánk alapvetően fontos természeti erőforrásával, a termőfölddel. Áttekintjük a földminősítés és a különböző talajtípusok rendszerét: a különböző termőhelyi adottságokat.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • A hazai földminőség viszonyokat.

  • A különböző adottságú taxonómiai talajegységeket.

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • A hazai termőföldek mennyiségi és minőségi, elterjedési (rendszertani) viszonyainak megismerésére és területi jellegű, ill. terület-felhasználással kapcsolatos alkalmazására.

Irodalomjegyzék

Bernát T. et al.: Magyarország természeti erőforrásai és gazdaságföldrajzi adottságai., Aula Kiadó., Budapest., 1998.

Dömsödi J.: Földértékelés, földminősítés. Ingatlankataszteri továbbképzés jegyzete., EFE FFFK., Székesfehérvár., 1996.

Dömsödi J.: Földhasználat., Dialóg Campus Kiadó., Budapest-Pécs., 2006.

Magda R. (szerk.): A magyarországi természeti erőforrások gazdaságtana és hasznosítása., Mezőgazda Kiadó., 2001.