Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5., Környezetgazdálkodás Alapjai

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.10 Környezetbarát fogyasztás

5.10 Környezetbarát fogyasztás

Környezettudatos társadalomról csak akkor beszélhetünk, ha annak tagjai termelőként és fogyasztóként egyaránt tudatában vannak cselekvésük környezeti hatásával és döntéseiket ennek figyelembe vételével hozzák meg. Ebből fakadóan a környezetpolitika nem hagyhatja figyelmen kívül a környezetbarát termékekkel kapcsolatban kialakult fogyasztói attitűdöket. Annak is tudatában kell lennünk, hogy a fogyasztók megfelelő környezetvédelmi tudatossága csak bizonyos életszínvonal felett alakítható ki. Az alacsony életszínvonal ún. árcentrikus fogyasztói tudat (magatartás) kialakulásához vezet, ami nem kedvez a magasabb minőséget képviselő – ökológiai gazdálkodásból származó – termékek piaci értékesíthetőségének. Az ilyen termékek ugyanis – magasabb előállítási költségük miatt – drágábbak. A társadalom aktuális értékrendjén múlik, hogy a lakosság életszínvonalában mekkora a jelentősége az egészséges környezetnek, az utánunk jövő generációk érdekeinek.

A környezetvédelmi követelmények általában jelentősen növelik a termékek előállításának költségeit, ennek ellenére a környezetvédelem szigorodó előírásai kikényszerítik az új, megbízhatóbb termékek termelését (gyártását). Jó példa erre a mezőgazdasági termelésben használt növényvédő szerek gyártása, ahol nagymértékben szelektív, kis koncentrációban hatásos, teljesen lebomló peszticideket kellett kifejleszteni.

A fogyasztói magatartás és az életmód (életnívó) változásaihoz igazodó élelmiszer-alapanyag előállításnak és feldolgozásnak környezetvédelmi követelményekhez történő adaptálása (hozzáigazítása) az élelmiszertermékek előállításának minden szakaszát érinti. A fogyasztót azonban – a termék ára mellett – az érdekli, hogy a megvásárolt termék minősége megfelel-e az elvárásainak. A környezettudatos vásárló a garantált élelmiszerbiztonság fejében nagyobb anyagi áldozatra is hajlandó. A fogyasztói tudatosság erősödésével egyre növekszik az igény az iránt, hogy az elfogyasztott élelmiszerek garantáltan jó minőségűek legyenek, ami törvényszerűen együtt jár az élelmiszertermékek termelési technológiáinak környezetkímélő (környezetbarát) jellegének fokozódásával.