Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5., Környezetgazdálkodás Alapjai

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.11 Externális hatások

5.11 Externális hatások

A XX. század elején A. C. Pigou angol közgazdász volt az, aki az elsők között foglalkozott behatóan a külső gazdasági hatások (externáliák) társadalmi szerepével, e hatások elemzésével. Kiemelkedő szerepet tulajdonított a társadalmi közös javaknak és azokat – mint termelési tényezőket – vizsgálta a piaci folyamatok szempontjából. Elméletének középpontjában az a gondolat áll, hogy a szűkösen rendelkezésre álló környezeti javakkal (ásványkincsek, energiahordozók) ellentétben nem állnak a piaci ármechnizmus védelme alatt, ezért leghasznosabb felhasználásuk érdekében a felhasználókat és a károkozókat (szennyezőket) a határköltségek mértékének megfelelő adóval (járadékkal) kell sújtani. Ez a környezetvédelmi adó úgy módosítja az érintett termékek piaci árszínvonalát, hogy az – a kereslet-kínálat befolyásolásán keresztül – optimális hasznosításukat garantálhatja. A külső gazdasági hatás végső soron nem más, mint egy gazdasági szereplőnek szándékolatlan hatása egy (több) gazdasági szereplő jóléti szintjére. A külső gazdasági hatások pozitívak vagy negatívak lehetnek és termelőket, fogyasztókat egyaránt érinthetnek.

  • Kedvezőtlen külső hatásról akkor beszélünk, amikor az érintett fél kárt szenvedett a külső hatás következtében. Ez lehet monetárisan (közvetve vagy közvetlenül) meghatározható, vagy pénzben nem mérhető. Az ilyen jellegű hatások a negatív externáliák.

  • Kedvező külső hatás esetében az érintettekre pozitív hatással van az adott externália. Amennyiben gazdálkodót érint, akkor profitját, amennyiben fogyasztóra hat, akkor jóléti szintjét növeli. Ezek az ún. pozitív externáliák.

  • Akörnyezetgazdaságtan kifejezetten a negatív externáliákkal foglalkozik. Közgazdasági értelemben ahhoz, hogy externáliáról beszélhessünk, nem elegendő a kedvezőtlen hatás fizikai léte, tudnunk is kell róla, hogy létezik.

  • A negatív externáliákon belül érdemes további megkülönböztetéseket tenni. Különbséget tehetünk technológiai és pénzügyi externáliák között. A környezetvédelem szempontjából a technológia externáliák a fontosabbak. A lignittel fűtött erőmű esetén a kén-dioxid emisszió a technológia következménye, vagyis technológiai externália. Az állattartó telep esetében képződő hígtrágya okozta környezeti problémák szintén technológiai externáliák.