Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 5., Környezetgazdálkodás Alapjai

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

5.13 Összefoglalás

5.13 Összefoglalás

A XX. század közepe táján döbbent rá az emberiség arra, hogy a társadalmi-gazdasági folyamatok változatlanul maradása esetén a környezet állapotában rövid időn belül olyan kedvezőtlen viszonyok alakulhatnak ki, amelyek veszélyeztetik a későbbi generációk életfeltételeit. Ennek a felismerésnek a következménye, hogy a 60-as évtized végétől fokozatosan kialakult a környezetvédelemnek-, majd a ,80-as években a környezetgazdálkodásnak egy újszerű megközelítése, aminek központi eleme a fenntarthatóság (fenntartható környezet, fenntartható gazdaság, fenntartható társadalom). Ezzel párhuzamosan jött létre egy új tudomány, a környezetgazdaságtan, aminek tárgya a környezetgazdálkodás. A tudomány-multidiszcinaritásából fakadóan – szoros kapcsolatban van más tudományokkal (természettudományokkal és társadalomtudományokkal egyaránt), felhasználja azok ismereteit, ugyanakkor sajátos módszereket alkalmaz kutatásaihoz céljai, törvényszerűségei és módszerei is speciálisak. Ebben a fejezetben ezekről az alapelvekről, célokról és módszerekről van szó, a környezet és a mezőgazdaság szoros kapcsolatát alapul véve.

Önellenőrző kérdések

  1. Melyek a környezetvédelem és környezetgazdálkodás kapcsolódási pontjai? (5.2, 3-4.o.)

  2. Mit jelent a környezet szabályozott hasznosítása? (5.2, 4-5.o.)

  3. Milyen tényezők (eszközök) segítik a környezetgazdálkodási stratégia megvalósulását? (5.3, 6-7.o.)

  4. Miben áll a fenntartható fejlődés lényege? (5.4, 8-12.o.)

  5. Hogyan csoportosíthatjuk a környezeti erőforrásokat? (5.5, 15-17.o.)

  6. Milyen kapcsolat van a környezetterhelés, a környezetszennyezés és a környezetkárosítás között? (5.6, 18-22.o.)

  7. Mi jellemzi a környezetbarát technológiát? (5.8, 25-28.o.)

  8. Milyen alternatív gazdálkodási formákat ismer a mezőgazdaságban? (5.9, 29-31.o.)

  9. Az externáliáknak milyen típusait ismeri? (5.11, 33.o.)

  10. Hogyan változott az EU környezetvédelmi politikája? (5.12, 34-37.o.)