Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6., 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI

6. fejezet - 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI

6.1 Bevezetés

Mivel a környezet védelme össztársadalmi érdek (és feladat), ezért a környezetvédelem egységes, komplex eszközrendszerének kidolgozása az állam feladata. A környezetvédelmi szabályozás célja, hogy a környezet állapota a megfelelő minőségben tartósan fennmaradjon. Ez a cél csak abban az esetben teljesülhet, ha a gazdálkodó szervezetek tevékenységük során betartják a környezeti minőségre vonatkozó normákat. Hatékonynak az olyan környezetpolitikát tekinthetjük, amelyik a kívánatosnak tartott környezetminőséget a legkisebb költségráfordítással állítja elő.

A környezetvédelemmel kapcsolatos előírások (normák) betartatása meglehetősen bonyolult feladat, hiszen az egyre szigorodó normáknak történő megfelelés nemegyszer komoly gazdasági áldozatokkal (költségnövekedéssel) jár, ami az érintetteket meggondolásra készteti. A szabályozás hagyományos eszközei (iránymutatások, tiltások, szankciók) ma már kevésnek bizonyulnak és mivel a környezet állapotának fenntartását nem tudják szavatolni, ezért a szabályozás új, komplexebb módozatait kell alkalmazni a környezetpolitikai célok eléréséhez. Ezek között az eszközök között vannak állami direktívák (utasítások), különféle gazdasági ösztönzők, de ezek mellett egyre nagyobb szerep jut az önkéntes vállalások intézményi rendszerének is. Hatékony érvényesülésük feltétele egy konzisztens nemzeti környezetstratégiára épülő környezetpolitika.

Irodalomjegyzék

1. Bándi, Gy.: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása., Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó., Budapest, 1999.

2. Boda, Zs., Gulyás, Á., Matolay, R.: A fenntartható gazdasági jólét mutatója., ISEW ÖKO IV., 1993.

3. Buday-Sántha, A.: Környezetgazdálkodás., Dialóg-Campus Kiadó., Budapest-Pécs, 2006.

4. Kerekes, S.: A környezetgazdaságtan alapjai., Aula Kiadó., Budapest, 2007.

5. Valkó, L.: Környezetgazdaságtan., Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium., Budapest, 2006.