Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 6., 6 KÖRNYEZETSZABÁLYOZÁS GAZDASÁGI ÉS JOGI ESZKÖZEI

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6.6. Összefoglalás

6.6. Összefoglalás

A környezetvédelmi előírások betartása (betartatása) elképzelhetetlen hatékonyan működő környezetszabályozás nélkül. A társadalmi folyamatok bonyolult rendszere komplex környezetszabályozási rendszert igényel, aminek gazdasági és jogi eszközei vannak. Mivel a környezetszabályozás hagyományos eszközei már egy jó ideje elégtelennek bizonyultak, ezért a társadalom környezetpolitikai céljainak eléréséhez komplex közelítési módozatokat kellett kidolgozni. A gazdasági és jogi eszközök együttes alkalmazásán túl – ahogy ez a modulban leírtakból kitűnik – egyre nagyobb szerep jut az ún. önkéntes vállalások intézményi rendszerének. Ez utóbbiak jelentősége azért növekszik, mivel az ökológiai túlfutás egyre gyorsuló növekedése enélkül aligha lesz megállítható. Ez a fejezet az olvasót arról igyekszik meggyőzni, hogy az egyén szerepe és felelőssége tovább fokozódik a fenntarthatóság alakulásában, amit csak környezettudatos magatartással lehet szolgálni.

Önellenőrző kérdések

  1. Mi a környezetszabályozás célja? (6.5, 14-17.o.)

  2. Milyen összefüggés van a gazdasági növekedés és a környezetminőség között? (6.2, 3-4.o.)

  3. Mit jelent az öko-hatékonyság? (6.2, 4.o.)

  4. A társadalmi jólétet milyen mutatókkal lehet kifejezni? (6.3, 6-8.o.)

  5. Mit fejez ki az ökológiai lábnyom és annak milyen számítási módjait ismeri? (6.4, 9-13.o.)

  6. Hogyan csoportosíthatók a környezetszabályozási módok? (6.5, 14-17.o.)

  7. Milyen jogi környezetszabályozási módszereket ismer? (6.5.1, 18-19.o.)

  8. Melyek a környezetszabályozás főbb gazdasági eszközei? (6.5.2, 20-21.o.)

  9. Mi az önszabályozás lényege? (6.5.3, 22.o.)