Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 7., KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7.6 Összefoglalás

7.6 Összefoglalás

A környezetállapot egzakt módon történő mérése és értékelése (monitorozása) alapul szolgálhat a környezetvédelmi tervek készítéséhez. A környezetállapot minél alaposabb megismerése, illetve a vállalati tevékenységeknek a környezet állapotára gyakorolt hatásának ismerete nélkül nem készülhetnének megalapozott környezetvédelmi tervek és nem valósulhatna meg a tervszerű környezethasznosítás–fejlesztés–kárelhárítás (kármegelőzés) komplex egysége sem. A környezeti mérések és értékelések (monitorozások) rendszeres elvégzése alapját képezheti egy környezetinformációs rendszernek, ami részint a tervezést, másrészt a környezetmarketing-tevékenységet segíti. A 7. modulban összefoglalt ismeretek együttesen segíthetik a gazdálkodásban a környezetorientált szempontok érvényesülését.

Önellenőrző kérdések

  1. Mit értünk környezetállapot alatt? (7.2, 4-6.o.)

  2. Melyek a környezetállapot főbb tényezői? (7.2, 7-9.o.)

  3. Mi a környezetinformációs rendszer lényege? (7.4, 12-14.o.)

  4. Hogyan lehet biztosítani a környezettervezés komplex jellegét? (7.3, 10-11.o.)

  5. Milyen szempontokra kell ügyelni a környezetértékelés során? (7.4, 13-15.o.)

  6. Mi a funkciója a környezeti monitoringnak? (7.4, 12-15.o.)

  7. Miben különbözik az öko-marketing a vállalat általános marketingtevékenységétől? Milyen kapcsolódási pontjaik vannak? (7.5, 17-20.o.)