Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8., KÖRNYEZETMENEDZSMENT-RENDSZEREK

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8. fejezet - KÖRNYEZETMENEDZSMENT-RENDSZEREK

8. fejezet - KÖRNYEZETMENEDZSMENT-RENDSZEREK

8.1 Bevezetés

A környezetbarát (környezetkímélő) magatartás a társadalmi lét minden területén (termelés, fogyasztás) alapfeltétele mindannak, amit az előzőekben többhelyütt fenntartható fejlődésként definiáltunk. Ennek a társadalmi szemlélet- és viselkedésmódnak spontán megnyilvánulásai ugyan szükséges, de nem elégséges feltételei annak, hogy a környezet állapota valóban a kívánatos szinten maradjon. Ehhez az is kell, hogy regionális (nemzeti) és lokális (vállalati) szinten környezetvédelmi menedzsment tervezze meg, hangolja össze és irányítsa a kisebb és nagyobb közösségek ilyen irányú tevékenységeit. Az ezzel kapcsolatos törvények, illetve jogszabályok megalkotása kormányzati feladat, mint ahogy azok betartatása (ellenőrzése) ugyancsak központi szervek (minisztériumok, országos hivatalok, önkormányzatok) közbejöttével lehet eredményes. Ennek a szerteágazó tevékenységnek a stratégiáját nemzeti és vállalati szinten megtervező, irányító, ellenőrző, és finanszírozó szervezeti rendszere a környezetmenedzsment. Nemzeti (országos) szinten a környezetvédelem szabályozásáról, irányításáról, ellenőrzéséről a kormány, illetve a nemzeti környezet (természet) védelmi szakigazgatási szervek hivatottak gondoskodni. Vállalati szinten a környezetorientált vállalatpolitika kidolgozása és megvalósítása a vállalati környezetmenedzsment feladata.

E tevékenységek, illetve szervezetek környezetmenedzseri funkcióit foglalja össze ez a modul.

Irodalomjegyzék

Kerekes, S.- Kindler, J.: Vállalati környezetmenedzsment. Aula Kiadó, Budapest, 1997

Kósi, K.- Valkó, L.: Környezetmenedzsment. Budapest, 2006

Sántha, A.: Környezetgazdálkodás. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1996

Valkó, L.: Környezetgazdaságtan. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Budapest, 2006