Ugrás a tartalomhoz

Természeti erőforrás és környezetgazdálkodás 8., KÖRNYEZETMENEDZSMENT-RENDSZEREK

Dr. Tenk Antal (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8.9 Összefoglalás

8.9 Összefoglalás

A különböző szintű (országos, önkormányzati, vállalati) környezetmenedzsment-tevékenységek közös célja a környezet állapotának kívánt szinten tartása. Bár az egyes szintek ezzel kapcsolatos céljai és alkalmazott módszerei eléggé különbözőek, a maguk szintjén részei a nemzeti környezetstratégiának, illetve az arra épülő nemzeti környezetpolitikának. Nemcsak a célok és eszközök eltérőek a különböző szinteken, hanem az azok kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős személyek és szervezetek is. Ahogy a Bevezetésben írtuk, országos szinten a kormány és annak szakigazgatási szervei, vállalati szinten az erre a célra létrehozott vállalati környezetmenedzsment hivatott a környezetorientált politika (országos, ill. vállalati) megvalósítására. Az önkormányzatok szerepe és funkciója speciális, amennyiben ilyen vonatkozásban rájuk a környezet védelmének általános szabályai mellett az önkormányzati törvény előírásai is vonatkoznak. Végezetül fontos annak hangsúlyozása, hogy egy konzisztens és hatékony nemzeti környezetpolitika elképzelhetetlen a „három szint” összehangolt tevékenysége nélkül.

Önellenőrző kérdések

  1. Hogyan épül fel a hazai környezetvédelem irányítási rendszere? (8.2, 4-5.o.)

  2. Mi jellemzi a környezetorientált vállalatpolitikát? (8.3, 6-9.o.)

  3. Melyek a vállalati környezeti hatásvizsgálat főbb elemei? (8.4, 10-15.o.)

  4. Mit kell tartalmaznia egy vállalat környezeti hatásvizsgálatának? (8.4, 10-15.o.)

  5. Hogyan épül fel a vállalat környezet menedzsment-rendszere? (8.5, 16-19.o.)

  6. Mi az ökokontrolling lényege? (8.6, 20-23.o.)

  7. Hogyan zajlik le egy vállalat környezetvédelmi auditálása? (8.6, 20-23.o.)

  8. Melyek az önkormányzatok környezetvédelmi feladatai? (8.7, 24-25.o.)

  9. Mi jellemezte az egyes nemzeti környezetvédelmi programokat (NKP 1-2-3)? (8.8, 26-29.o.)