Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 1., Térképészeti alapfogalmak

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1. fejezet - Térképészeti alapfogalmak

1. fejezet - Térképészeti alapfogalmak

1.1 Bevezetés

A Térképészeti alapfogalmak modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata során előforduló alapismereteket, alapfogalmakat tárgyalja. Kerül minden matematikai bizonyítást, képletet, csak a térképezés során felmerülő elvi és gyakorlati problémákat veti fel, magyarázza meg jelentésüket. A megoldásokat a szakma részletkérdéseit tárgyaló tantárgyakban, modulokban találhatjuk meg (pl. geodézia, alappontmeghatározás, fotogrammetria, nagyméretarányú felmérések, térinformatika, kartográfia, stb.).

Ebben a modulban megismerhetjük:

  • a térképkészítés alapismereteit;

  • a Föld geometriai paramétereit;

  • a Föld elméleti alakjának definícióját;

  • az alapfelületeket;

  • az alapszintfelületeket.

A modul elsajátításával áttekintést kap a geodéziában, térképészetben a Föld alakjával kapcsolatban felmerülő alapfogalmakról.

Irodalomjegyzék

Ádám J., Gazsó M., Kenyeres A., Virág G.: Az Állami Földmérésnél 1969 és 1999 között végzett geoidmeghatározási munkálatok, Geodézia és Kartográfia 2000.2. 2000 http://www.fomi.hu/honlap/magyar/szaklap/2000/02/1.htm

DIN:

Kenyeres A.: A geoid magyarországi felületdarabjának továbbfejlesztése. FÖMI Kutatási jelentés, Penc, 1999 december

Finály, I.: Tus, tinta, ceruza. Természettudomány, III. évfolyam. 1948, http://www.kfki.hu/chemonet/hun/teazo/festek/ceruza.html

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

Lengyel, B.: A SZÉN (CARBONIUM, C) A gyémánt, a grafit és a faszén, 1940 http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/kemia/szen.html

Karsai F.: Geodéziai rajz, Tankönyvkiadó, Budapest, 1965

Kalmár P.: A kétezer éves papír, Gondolat kiadó, Budapest, 2003, http://www.mek.iif.hu/porta/szint/muszaki/konnyuip/kalmar/kalmar.htm

KeS Trade Kft. : A ceruza történelme:

Klinghammer I. (1991): A kartográfia kialakulása napjainkig (Tudománytörténeti áttekintés a kezdetektől a digitális tematikus térképek szerkesztéséig) ELTE-MTA, Budapest, (akadémiai doktori értekezés 1992.

Kuhn, M: International standard paper sizes, http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/iso-paper.html

Listing, Johann Benedict: Uber unsere jetzige Kenntnis der Gestalt und Grosse der Erde, Nachr. d. Kgl., Gesellsch. d. Wiss. und der Georg-August-Univ., 33-98, Gottingen. 1873.