Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 1., Térképészeti alapfogalmak

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

1.2 Térkép fogalma

1.2 Térkép fogalma

A földfelszín és a hozzá kapcsolódó térbeli alakzatok és jelenségek mértékhez kötött és rendezett rajzi vonatkozású modellje a térkép. (Klinghammer, 1991)

A földfelszín az a határfelület, mely a szárazföldeket és vízfelületeket elválasztja a Föld légkörétől. Ezen a felületen, vagy annak közvetlen közelében lévő

  • természetes terepalakulatok (domborzat, vízfolyások, növényzet, stb.),

  • mesterséges létesítmények (épületek, utak, vasutak, vezetékek, stb.) és

  • jelenségek (szélirányok, hőmérséklet, népesség, stb.)

képezik a térképezés tárgyát és összefoglaló nevük: tereptárgy.

A térképi ábrázolás meghatározott méretarányban, kicsinyítéssel, síkba vetítve, felülnézetben történik.

A térkép hagyományos megjelenési formája egy rajz, amely rendszerezve, áttekinthető módon tartalmazza a felhasználás szempontjából szükséges térképi elemeket.

A térképek nyomatott formában, vagy manapság egyre gyakrabban digitális formában, számítógépen tárolva és megjelenítve állnak rendelkezésre. A terepi mérésektől kezdve a térképek elkészítéséig tartó folyamat is egyre nagyobb mértékben automatizált eljárásokkal történik, ennek ellenére a terepi munkák, a felmérések során óhatatlanul felmerül még az igény a kézzel készített jegyzetek, térképvázlatok iránt.

Ezért tekintjük át röviden – elsősorban didaktikai okokból – a hagyományos térképkészítés módszereit, eszközeit, melyek segítségével ezek a vázlatok elkészíthetők. A térképészeti alapismeretek témakörben e tantárgy keretében készült modulok csak az alapelveket és az alapfogalmakat tárgyalják, mintegy bevezetve a témakörök részletes tárgyalásával foglalkozó – pl. geodézia, felsőgeodézia, vetülettan, geofizika – tantárgyakat és modulokat. Ezzel – reményeink szerint – segítve a későbbi jobb tájékozódást és megértést az összetett és sokszor egymásba fonódó szakmai ismeretek elsajátítása során.

A topográfia feladatával foglalkozó modulok ezzel szemben már építenek a különböző, elsősorban a mérési módszerekkel foglalkozó – pl. geodézia, fotogrammetria, alapponthálózatok – tantárgyak elméleti és gyakorlati ismereteire.

A különböző formában és eszközökkel felmért, szerkesztett térképek kirajzolásának, nyomtatásának és sokszorosításának eszközeit és módszereit más modulok – pl. informatika, térinformatika, kartográfia – keretében lehet elsajátítani, de ezek mindegyike támaszkodik az itt tárgyalt alapismertekre.