Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 3., Térképek jellemző tulajdonságai

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - Térképek jellemző tulajdonságai

3. fejezet - Térképek jellemző tulajdonságai

3.1 Bevezetés

A Térképek jellemzői modul a Térképtan és a Topográfia c. tantárgyak részét képezi. A modul a térképek készítése és használata során szükséges térképtani alapfogalmakat tárgyalja. Ebben a modulban megismerhetjük

  • a mértékegység és a méretarány fogalmát,

  • a térkép szelvényrendszerek feladatát, kialakításuk módjait,

  • a térképeken előforduló északi irányok különbözőségeit,

  • a Magyarországon alkalmazott szelvényrendszereket,

  • a térképek jellemzőit, csoportosítási lehetőségeit,

  • a topográfiai térképfogalmát.

A modul elsajátításával áttekintést kapunk a térképészeti alapfogalmakról, a geodéziában, térképészetben alkalmazott szelvényrendszerekről.

Tartalom

Irodalomjegyzék

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

Bácsatyai L. : Magyarországi vetületek. Tankönyv. 196 oldal. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest.  1994

Bácsatyai L.: Magyarországi vetületek. Elektronikus tankönyv pdf formátumban. 2005.

Varga J.:: Vetülettan, Egyetemi jegyzet 91244,  Műegyetemi Kiadó., 2003

Varga J. : A vetületnélküli rendszerektől az UTM-ig, 2007, http://www.agt.bme.hu/staff_h/varga/vetulettan/katvet.html

Bene A.: Topográfia, Agroinform kiadóház, Budapest, 1981

Bene A.- Háncs L.: Topográfia, Mezőgazdasági szaktudás kiadó, Budapest, 1993

Blahó I.: Topográfia I, II, BME jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Hazay I. szerk. (Futaky Z., Kunovszky E., Károssy I., Irmédi-Molnár L.): Geodéziai kézikönyv, II, III. kötet, Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest, 1960