Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 4., Domborzattan I.

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4. fejezet - Domborzattan I.

4. fejezet - Domborzattan I.

4.1 Bevezetés

A Domborzattan I. modul a Topográfia c. tantárgy részét képezi. Az ebben a modulban leírtak megértéséhez célszerű, ha ismeri a Topográfia c. elektronikus jegyzet korábbi moduljaiban leírtakat.

Ebben a modulban megismerhetjük

  • a domborzat kialakításában szerepet játszó, a Föld belsejében lezajló ún. belső erőket, valamint a Föld felszínére hatást gyakorló ún. külső erőket;

  • a domborzat ábrázolásának kezdetben tájékoztató jellegű, majd később magassági információnyerésre is alkalmas geometriai elveken alapuló módszereit;

  • a domborzat ábrázolásának a mai térképeinken alkalmazott szintvonalas domborzatábrázolás alapfogalmait és szabályait;

  • a domborzattan alapfogalmait, a domborzat elemi egységének a lejtőnek és a lejtőidomnak a tulajdonságait, jellemző megjelenési formáit;

  • a szintvonalas térképeken a lejtősség mértékének egyszerű és gyors meghatározására szolgáló lejtőalapmértéket.

A modul elsajátítása után el tudja képzelni és rendszerezni tudja a domborzatot formáló természeti erőket, és értő módon olvasni és használni tudja a szintvonalas térképeket.

Irodalomjegyzék

ÁFTH: 1966

Bene A.: Topográfia, Agroinform kiadóház, Budapest, 1981

Bene A. - Háncs L.: Topográfia, Mezőgazdasági szaktudás kiadó, Budapest, 1993

Blahó I.: Topográfia I, II, BME jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

Hazay I. szerk. (Futaky Z., Kunovszky E., Károssy I., Irmédi-Molnár L.): Geodéziai kézikönyv, II, III. kötet, Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest, 1960

Irmédi-Molnár L.: Térképalkotás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967