Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 6., Térképek síkrajza

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

6. fejezet - Térképek síkrajza

6. fejezet - Térképek síkrajza

6.1 Bevezetés

A Térképek síkrajza, a jelkulcsos ábrázolás c. modul a Topográfia c. tantárgy részét képezi. Az ebben a modulban leírtak megértéséhez célszerű, ha ismeri a Topográfia c. elektronikus jegyzet korábbi moduljaiban, különösen a térképészeti alapismeretekkel foglalkozó első három modulban leírtakat.

Ebben a modulban megismerhetjük

  • a jelkulcsos ábrázolás sajátosságait;

  • az egyezményes jelek és a jelkulcs fogalmát;

  • az egyezményes jelek fajtáit;

  • a jelek elhelyezésének szabályait;

  • a topográfiai térképek síkrajzának elkészítési módszereit;

  • a topográfiai térképek névrajzának, térképkertének és a kereten kívüli megírásainak szabályait.

A modul elsajátítása után érteni fogja és tudatosan alkalmazni tudja a térképek méretarányától függő síkrajzi ábrázolás módszereit és szabályait, a térképszelvények egységes kialakításának szükségességét és módjait.

Tartalom

Irodalomjegyzék

Alabér L.: A topográfiai térképrendszer átalakításának lehetőségei, PhD értekezés tervezete, kézirat, 2003

ÁFTH : 1966

Bene A.: Topográfia, Agroinform kiadóház, Budapest, 1981

Blahó I.: Topográfia I, II, BME jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

HM Térképészeti Közhasznú Társaság: Katonai Atlasz, MH Térképész Szolgálat, Budapest, 2004

Klinghammer I.- Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép, Gondolat, Budapest, 1983

M.Kir. Állami Térképészeti Intézet : Tereptan, terepábrázolás, terepfelmérés, térképhasználat, a M.Kir. Honvéd Ludovika Akadémia számára, Budapest, 1936

MÉM OFTH Földmérési főosztály: T.3. az egységes országos térképrendszer 1:10000, 1:25000 és 1:100000 méretarányú topográfiai térképeinek jelkulcsa, 1981

MÉM OFTH Földmérési főosztály: T.4. útmutató az egységes országos térképrendszer 1:10000, 1:25000 és 1:100000 méretarányú topográfiai térképek jelkulcsi jeleinek alkalmazására, 1984

Papp- Váry Á.: Térképtudomány, Kossuth kiadó, Budapest, 2007