Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 7., Topográfiai felmérési technológiák I.

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

7. fejezet - Topográfiai felmérési technológiák I.

7. fejezet - Topográfiai felmérési technológiák I.

7.1 Bevezetés

A Topográfiai felmérési technológiák I. modul a Topográfia c. tantárgy részét képezi. Az ebben a modulban leírtak megértéséhez célszerű, ha ismeri a Topográfia c. elektronikus jegyzet korábbi moduljaiban leírtakat, és a Geodézia c. tantárgyban tanultakat.

Ebben a modulban megismerhetjük

  • a topográfiai térképezés szemléletét;

  • klasszikus, grafikus felmérés eszközeit;

  • a grafikus alappont meghatározási módszereket.

A modul elsajátítása után áttekintést kapunk a klasszikus, még az elektronikus korszak előtti topográfiai felmérés eszközeiről és módszereiről. Tisztában leszünk az alappontok meghatározási módszereivel és a részletmérések megkezdésének alapvető feltételeivel.

Tartalom

Irodalomjegyzék

ÁFTH: 1966

Bene A.: Topográfia, Agroinform kiadóház, Budapest, 1981

Bene A.- Háncs L.: Topográfia, Mezőgazdasági szaktudás kiadó, Budapest, 1993

Blahó I.: Topográfia I, II, BME jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

Hazay I. szerk. (Futaky Z., Kunovszky E., Károssy I., Irmédi-Molnár L.): Geodéziai kézikönyv, II, III. kötet, Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest, 1960

Irmédi- Molnár L.: Térképalkotás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967

M.Kir. Állami Térképészeti Intézet: Tereptan, terepábrázolás, terepfelmérés, térképhasználat, a M.Kir. Honvéd Ludovika Akadémia számára, Budapest, 1936

MÉM OFTH Földmérési főosztály: T.3. az egységes országos 1981

Németh F.: A magyarországi erdőfelmérés története a kezdetektől 1990-ig, Állami erdészeti Szolgálat, Budapest, 1998

Papp- Váry Á.: Térképtudomány, Kossuth kiadó, Budapest , 2007