Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 8.

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

8. fejezet - Topográfiai felmérési technológiák II.

8. fejezet - Topográfiai felmérési technológiák II.

8.1 Bevezetés

A Topográfiai felmérési technológiák II. modul a Topográfia c. tantárgy részét képezi. Az ebben a modulban leírtak megértéséhez célszerű, ha ismeri a Topográfia c. elektronikus jegyzet korábbi moduljaiban leírtakat, a Geodézia és a Fotogrammetria c. tantárgyakban tanultakat.

Ebben a modulban megismerhetjük

  • a topográfiai felmérések során alkalmazott magasságmérési eljárásokat;

  • a terepi, numerikus felmérési módszerek végrehajtását;

  • a sík és térfotogrammetriai eredmények felhasználását a topográfiai felmérések során;

  • a digitális térképezési eljárásokat.

A modul elsajátítása után áttekintést kapunk mind a klasszikus, mind a digitális topográfiai technológiákról.

Tartalom

Irodalomjegyzék

ÁFTH: 1966

Bene A.: Topográfia, Agroinform kiadóház, Budapest, 1981

Bene A. - Háncs L.: Topográfia, Mezőgazdasági szaktudás kiadó, Budapest, 1993

Blahó I.: Topográfia I, II, BME jegyzet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1976

Gazdag L.: Útitársunk a térkép, Gondolat kiadó, Budapest, 1969

Hazay I. szerk. (Futaky Z., Kunovszky E., Károssy I., Irmédi-Molnár L.): Geodéziai kézikönyv, II, III. kötet, Közgazdasági és Jogi kiadó, Budapest, 1960

Irmédi-Molnár L.: Térképalkotás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1967

Klinghammer I. - Papp-Váry Á.: Földünk tükre a térkép, Gondolat, Budapest, 1983

M.Kir. Állami Térképészeti Intézet: Tereptan, terepábrázolás, terepfelmérés, térképhasználat, a M.Kir. Honvéd Ludovika Akadémia számára, Budapest 1936

M.Kir. Honvéd Térképészeti Intézet: A fényképmérés kézikönyve, a Térképészeti Közlöny 11.sz. különfüzete, 1940

Németh F.: A magyarországi erdőfelmérés története a kezdetektől 1990-ig, Állami erdészeti Szolgálat, Budapest, 1998

Papp-Váry Á.: Térképtudomány, Kossuth kiadó, Budapest, 2007