Ugrás a tartalomhoz

Topográfia 8.

Mélykúti Gábor (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

Digitális térképezési eljárások

Digitális térképezési eljárások

A fejlődés következő szintjét a digitális térképezési eljárások jelentik a topográfiában is. A topográfiai térképek felújításánál már ezek közül az eljárások közül választhatunk. Az elektronika és a számítástechnika mind a geodéziai, mind a fotogrammetriai műszerek és feldolgozási eljárások terén nagy fejlődést eredményezett.

Széles körben alkalmazzuk az elektronikus mérőállomásokat (elektronikus tahimétereket), melyek mérni és regisztrálni tudják a megirányzott pont vízszintes és magassági irányértékeit, valamint a ferde távolságát. Ezekből az adatokból – az álláspont koordinátáinak és a műszer tájékozásának ismeretében - meghatározhatók az irányzott pont térbeli geodéziai koordinátáit.

Ugyancsak meghatározhatók egy tereppont térbeli geodéziai koordinátái GPS műszer (Global Positioning System – globális helymeghatározó rendszer) segítségével, így a GPS technikával a tahiméteres felmérésnek megfelelő tartalmú és szerkezetű adatállomány jön létre. Ezt tahimetrálásnak is nevezhetjük, hiszen a részletpontok kiválasztásának szempontjai és a végeredmény azonosak.

A fotogrammetria és a számítástechnika fejlődése lehetővé tette, hogy ma már domborzatos, hegyvidéki területről is készítsünk fototérképet, ún. ortofototérképet. Ezzel a síkrajzi térképezés az ország egész területén megoldható az ortofototérképek terepi minősítésével.

A domborzat kiértékelése változatlanul térfotogrammetriai módszerrel, de már számítógéppel vezérelt analitikus műszeren (analitikus plotteren), vagy digitális fotogrammetriai munkaállomáson térkiértékeléssel történhet.

A digitális képfeldolgozási technika lehetővé teszi a két szomszédos, az egymást részben átfedő légifényképen látható tereptárgyak (talaj, növényzet, épületek, stb.) magasságainak automatikus (vagy félig automatikus) előállítását (az eljárás angol neve: matching, illesztés, a két szomszédos kép összeillesztésére utal).

A domborzat meghatározására létezik az ún. Laser Scanner (lézeres letapogató), vagy más néven LIDAR (Light Detection and Ranging – fényérzékelés és távmérés) eljárás is, mely egy repülőgépen elhelyezett lézer távmérő adatait rögzíti. A lézer fény a repülés irányára merőlegesen, a terep irányában, pásztázó mozgást végez. A lézer sugarak a tereptárgyakról visszaverődnek. A mért távolságértékeket és az egyes lézersugarak térbeli helyzetét, irányát GPS (globális helymeghatározó rendszer) és INS (inerciális helymeghatározó rendszer) rendszerekkel folyamatosan rögzítik. Ezzel a rendszerrel a tereptárgyak (talaj, növényzet, épületek, stb.) magasságait a repülőgép haladási iránya mentén ~300 méter széles sávban, négyzetméterenként átlagosan 3-4 pontban, 5-10 cm-es pontossággal rögzíteni lehet.

A geodéziai mérések egyre nagyobb területen végezhetők gazdaságosan, azonban változatlanul helyszíni munkavégzést tételeznek fel, szemben a fotogrammetriai eljárásokkal. Ezért nagyobb területeken a fotogrammetriai technológiák gazdaságosabbak. A terület méretének pontos definiálása azonban nem lehetséges, mert ez több, esetenként változó paraméter függvénye. A 8-5. ábra áttekintést ad a különböző technológiákról, ahol szürke felülszínezéssel jelöltük az 1952-1980 években a topográfiai térképek készítése során alkalmazott ún. „klasszikus” technológiákat.

síkrajz felmérésének eszköze (módszere)

domborzat jellege

TECHNOLÓGIA

domborzat felmérésének eszköze (módszere)

sík és hegyvidék

optikai tahiméter (tahimetria)

NUMERIKUS FELMÉRÉS

optikai tahiméter (tahimetria)

elektronikus mérőállomás (tahimetria)

(digitális, vagy numerikus helyszíni felmérés)

elektronikus mérőállomás (tahimetria)

GPS (tahimetria)

GPS (tahimetria)

sík és hegyvidék

mérőasztal-felszerelés (térképlapon)

GRAFIKUS FELMÉRÉS („fehérlapos felmérés”)

mérőasztal-felszerelés (térképlapon)

sík terep

síkfotogrammetria (fototérkép minősítése)

KOMBINÁLT ELJÁRÁS (grafikus)

mérőasztal-felszerelés (fototérképen)

mikrodomborzat

síkfotogrammetria (fototérkép minősítése)

DIFFERENCIÁLT ELJÁRÁS (grafikus)

térfotogrammetria (térkiértékelés)

sík és hegyvidék

térfotogrammetria (térkiértékelés)

UNIVERZÁLIS ELJÁRÁS (grafikus)

térfotogrammetria (térkiértékelés)

analitikus vagy digitális térfotogrammetria (térkiértékelés)

(digitális, vagy numerikus térkiértékelés)

analitikus vagy digitális térfotogrammetria (térkiértékelés)

sík és hegyvidék

digitális ortofotó (ortofototérkép minősítése)

DIGITÁLIS ADATNYERÉS, ADATFELDOLGOZÁS

digitális képfeldolgozás (matching)

Laser Scanner (LIDAR)