Ugrás a tartalomhoz

Tájrendezés és tájvédelem 3., A tájrendezést megelőző vizsgálatok, tájanalízis

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3. fejezet - A tájrendezést megelőző vizsgálatok, tájanalízis

3. fejezet - A tájrendezést megelőző vizsgálatok, tájanalízis

3.1 Bevezetés

A tájrendezés (és a birtokrendezés is) akkor lehet eredményes, sikeres, ha mind jobban megismerjük a tájegységeket, azok sajátosságait, adottságait (második fejezet). Csak ezután, a tájgenetika ismereteire alapozva végezhető el az a részletes, hosszadalmas: az egyes tudományterületek, ill. szakágazatok területén, vagy kezelésében levő adathalmazok összegyűjtése, rendszerezése, amelynek birtokában, azt terepbejárásokkal kiegészítve a vizsgálat – a tájanalízis – teljekörűvé válik.

Ebből a fejezetből megismerheti:

  • Az egyes tudományterületek, ill. szakágazatok tájegységekre vonatkozó adat- és ismeretanyag gyűjtési mechanizmusát.

  • A különböző szakirányú térképek, rajzos munkarészek sokféleségét (szükségességét).

A fejezet elsajátítása után képes lesz:

  • A vizsgált tájegység, ill. terület teljeskörű adat- és információs rendszerének összeállítására.

  • A vizsgált tájegység, ill. terület teljekörű elemzésére: a tájanalízis elvégzésére.

Irodalomjegyzék

Csemez A.: Tájtervezés – Tájrendezés, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1996

Dömsödi J.: Földműveléstan, NYME Geoinformatikai Főiskolai Kar, Székesfehérvár, 2002

Dömsödi J.: Földhasználat, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2006

Marosi S. – Somogyi S.: Magyarország kistájainak katasztere I-II, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet kiadása, Budapest, 1990

Ghimessy L.: A tájpotenciál, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest 1984

Jereb O.: Erdőműveléstan, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1980