Ugrás a tartalomhoz

Tájrendezés és tájvédelem 3., A tájrendezést megelőző vizsgálatok, tájanalízis

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

3.5 Agrárökológiai potenciál szerinti beosztás

3.5 Agrárökológiai potenciál szerinti beosztás

Ez a beosztás a mezőgazdaság adottságait (éghajlat, talaj, hidrológia) és annak a nagyobb földrajzi egységeit veszi alapul és a települések közigazgatási határaihoz igazodik.

I. Dunai Alföld

Dunamenti –síkság
Duna-Tiszaközi hátság
Bácskai hátság
Mezőföld
Drávamenti-síkság
F
G
 1. Dunai Alföld

  1. Dunamenti –síkság

  2. Duna-Tiszaközi hátság

  3. Bácskai hátság

  4. Mezőföld

  5. Drávamenti-síkság

 2. Tiszai Alföld

  1. Felső-Tisza-vidék

  2. Közép-Tisza-vidék

  3. Alsó-Tisza-vidék

  4. Észak-alföldi hordalékkúp-síkság

  5. Nyírség

  6. Hajdúság

  7. Berettyó-Körös-vidék

  8. Körös-Maros köze

 3. Kisalföld

  1. Győri-medence

  2. Marcal-medence

  3. Komárom-Esztergomi-síkság

 4. Nyugat-magyarországi peremvidék

  1. Alpokalja

  2. Sopron-vasi-síkság

  3. Kemeneshát

  4. Zalai-dombság

 5. Dunántúli dombvidék

  1. Külső-somogy

  2. Belső-somogy

  3. Tolna-Baranyai-Dombság

 6. Mecsek-vidék

  1. Mecsek és Mórágyi-rög

 7. Dunántúli-középhegység

  1. Bakony-vidék

  2. Vértes és Velencei-hegység vidéke

  3. Dunazug-hegység

 8. Észak-magyarországi hegyvidék

  1. Dunakanyar hegyvidéke

  2. Nógrádi-medence

  3. Cserhát-vidék

  4. Mátra-vidék

  5. Bükk-vidék

  6. Heves-Borsodi-medencék és dombságok

  7. Észak-borsodi-hegyvidék

  8. Tokaj-Zempléni-hegyvidék

3. ábra. Magyarország agrárökológiai tájfelosztása (Ghimessy, 1984).

1. Dunai Alföld, 2. Tiszai Alföld, 3. Kisalföld, 4. Nyugat-magyarországi peremvidék, 5. Dunántúli-dombvidék, 6. Mecsek-vidék, 7. Dunántúli-középhegység, 8. Észak-magyarországi hegyvidék

A földhasználat a művelési ágak, a faj, ill. fajtakiválasztások, valamint a termelési, termesztési technológiák (részelemek) megfelelő alkalmazásával, kiválasztásával valósul meg. A földhasználat teljesítőképességének: agroökológiai potenciáljának kihasználtsága az egyes agroökológiai egységekben, ill. azok kistájain igen különböző, gyakran csak 50-60%.

A racionális földhasználat-tájhasználat lényege, alapkritériuma az, hogy a földet arra használjuk amire a legalkalmasabb. A termelés (növénytermesztés, erdészet, kertészet) hozama növelhető, ha a különböző természeti tájak művelési ág- és vetésszerkezetét az ökológiai (meteorológiai, hidrológiai és talaj) viszonyoknak megfelelően alakítjuk ki.

A termőhelyi tényezők közül vitathatatlanul egyik legfontosabb tényező a talaj, mivel a „termékenységet” kialakító tulajdonságainak egy része (ellentétben pl. a meteorológiai tényezőkkel) mesterséges beavatkozásokkal (melioráció, agrotechnika) megváltoztatható, befolyásolható. A melioráció gyakran a földvédelemmel összefüggően valósul meg, amely a termőföld termőképességének tartós növelését szolgálja.

A tájrendezés-tagosítás-birtokrendezés során arra kell törekedni, hogy a kialakításra kerülő táblán belül lehetőleg azonos adottságú területeket, azonos tulajdonságú talajokat vonjuk össze.