Ugrás a tartalomhoz

Tájrendezés és tájvédelem 4., Tájrendezési (tervezési) formák

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

4.11 Összefoglalás

4.11 Összefoglalás

A negyedik fejezet a különböző tájrendezési (tervezési) formákat rendszerezi.

A sokféle tervezési forma egyike pl. a birtokrendezés is, amelynek sok esetben (a műszaki, jogi, ill. az ingatlan-nyilvántartással szorosan összefüggő adatrendszere következményeképpen) koordináló szerepe lehet a különböző célú, jellegű területrendezésekben, fejlesztésekben. Megállapítható, hogy maga a tájrendezés is valójában a „klasszikus” birtokrendezések, tagosítások, telkesítések időszakából eredeztethető.

A fejezet részletesebben tárgyalja azokat a tájrendezési, tervezési formákat, amelyek gyakran részét képezik a birtokrendezési terveknek (pl. környezeti hatásvizsgálat, melioráció, vízrendezés, fásítás, művelési ág változás).

Önellenőrző kérdések.

  1. Ismertesse a környezeti hatásvizsgálat lényegét, tájrendezési vonatkozásait!

  2. Ismertesse a „területrendezési” (általános rendezési); a „tájrendezési tanulmány” tervezési formákat!

  3. Ismertesse a meliorációs tervek tájrendezéshez, birtokrendezéshez kapcsolódó szempontjait!

  4. Ismertesse a fásítási, erdőtelepítési tervek tájrendezéssel, birtokrendezéssel (környezetfejlesztéssel) kapcsolatos szempontjait!

  5. Ismertesse a művelési ág változási tervek tájrendezéssel, birtokrendezéssel kapcsolatos szempontjait!

  6. Ismertesse a bányahelyek, hulladéklerakó helyek tájrendezési, birtokrendezési vonatkozásait!

Gyakorló feladatok.

  1. Végezze el egy kistájegység, ill. terület vizsgálatát (adatgyűjtéseit); tájanalízis alapján végezzen tájdiagnosztikai vizsgálatokat, tegyen megállapításokat, javaslatokat a területrendezésre!

  2. Az első feladat eredményeit kapcsolja össze a terület földhasználatával: a földrészletek, birtoktestek, művelési ágak szerkezetének vizsgálatával, korszerűsítési lehetőségeivel!