Ugrás a tartalomhoz

Tájrendezés és tájvédelem 4., Tájrendezési (tervezési) formák

Dr. Dömsödi János (2010)

Nyugat-magyarországi Egyetem

Tájrendezés és tájvédelem 4.

Tájrendezés és tájvédelem 4.

Tájrendezési (tervezési) formák

Dr. Dömsödi, János

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar

Dr. Szalai , Tamás

Lektor 

Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027 „Tananyagfejlesztéssel a GEO-ért” projekt keretében készült. A projektet az Európai Unió és a Magyar Állam 44 706 488 Ft összegben támogatta.

v 1.0

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a szerző írásos engedélyével lehetséges.

2010

Kivonat

Tájrendezési tervezési formák és szakágazatai sajátosságaik.


Tartalom

4. Tájrendezési (tervezési) formák
4.1 Bevezetés
4.2 Szakágazati tartalmi sajátosságok
4.3 Területrendezési tervek (általános rendezési tervek)
4.4 Tájrendezési tanulmányok, tanulmánytervek
4.4.1 Az előzetes és a részletes környezeti hatástanulmányok táji munkarészeinek tartalmi követelményei
4.4.2 A tájvédelem kritériumai
4.5 Melioráció – vízrendezés – tájrendezés
4.5.1 A tájrendezéshez, birtokrendezéshez figyelembe veendő adottságok, szempontok a meliorálásra szoruló területeken
4.6 A fásítás, erdőtelepítés kapcsolata a táj- és területrendezéssel
4.6.1 A fásítás, erdősítés kapcsolata a tájrendezéssel és a birtokrendezéssel (tájgondozási, környezetfejlesztési szempontjai)
4.7 A művelési ág változás (és kapcsolata a táj- és területrendezéssel)
4.7.1 A domb- és hegyvidéki gyepek (legelők, rétek) aránya, alakítása
4.7.2 Az alföldi gyepek (legelők, rétek) aránya, alakítása
4.7.3 Átmeneti gyepek létesítése
4.7.4 A szántók erdők kapcsolatának, és átalakításának természetvédelmi, földhasználati szempontjai
4.7.5 Hullámterek, halastavak, nádasok
4.7.6 Ugarok, gyepek, láprekonstrukciók
4.7.7 A hullámtéri, alluviális területű (mély fekvésű) legelők, rétek, szántók aránya, alakítása
4.8 A bányahelyek rendezése
4.9 Rendezett hulladék-elhelyezés, deponálás
4.10 Birtokrendezés (területrendezés, tájrendezés)
4.10.1 A birtokrendezés, tájrendezés kapcsolatában felmerülő (szabályozási) javaslatok
4.11 Összefoglalás
Irodalomjegyzék

A táblázatok listája

1. A szántóföldi növények talajvédő hatása.
2. A Wischmeier- és Smith-féle egyenlet P-tényezőjének értékei.
3. A művelési ágak és a talajvízszint összefüggése.