Ugrás a tartalomhoz

Szerves kémiai praktikum

Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde (2011)

Typotex Kiadó

Jelen munkánkban összefoglaljuk a szerves kémiai laboratóriumi munkavégzéshez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket. Ismertetjük azokat a munka és balesetvédelmi szabályokat, melyek betartása nélkülözhetetlen a biztonságos munkavégzés megvalósításához. Kitérünk a vegyszerek kezelésével kapcsolatos legújabb EU irányelvekre, a biztonsági adatlapok legfontosabb információira, a leggyakrabban használt piktogrammok jelentéseire, valamint a tűzoltó készülékek típusaira és használatukra. Bemutatjuk a jegyzőkönyvezetés legfontosabb tartalmi és formai követelményeit. Felsoroljuk a szerves kémiai laboratórium eszközeit. Sorba vesszük a szerves laboratórium alapműveleteit: a kristályosítást, a desztillációt (vízgőzdesztillációt, vákuumdesztillációt), az extrakciót, a szárítást, a szűrést, az adagolást, a hűtés és a melegítés megvalósításának lehetőségeit. Ismertetjük az olvadáspont, a forráspont és a törésmutatómérés módszereit. Kitérünk a kromatográfia alapjaira, valamint a gyakorlatok során alkalmazott vékonyréteg- és oszlopkromatográfia kivitelezésének technikáira. Röviden összefoglaljuk a gyakorlat során megismert legfontosabb vegyületeket, bemutatva legfontosabb tulajdonságaikat, felhasználási területeiket. Bemutatjuk a szerves kémiai irodalomkutatás módszereit, mind a nyomtatott, mind az elektronikus adatbázis-kezelés módozatait. Végül összefoglaljuk a szerves szerkezetfelderítés alapjait.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-01.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-02.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-03.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-04.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-05.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-06.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-07.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-08.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-09.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-10.pdf
TAMOP-Hornyanszky-KESZ-11.pdf
DC metaadatok
Cím:
Szerves kémiai praktikum
Szerzők:
Hornyánszky Gábor, Poppe László, Hazai László, Nagy József, Tóth Tünde
Kiadó:
Typotex Kiadó
Közreműködők:
BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Dátum
2011.09.30.
Azonosító:
[URI]
Források:
ISBN 978-963-279-482-2
Nyelv
Magyar
Terület:
2011 Magyarország
Tárgyszavak
szerves kémia, laboratóriumi praktikum, munkavédelem, biztonságtechnika, jegyzőkönyvvezetés, laboratóriumi eszközök, szerves kémiai alapműveletek, szerves molekulák azonosítása, kromatográfia, szerves kémiai irodalomkutatás, elektronikus irodalmazás, szerves kémiai anyagismeret, spektroszkópiai ismeretek, laborelőiratok
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása