Ugrás a tartalomhoz

Élőhely-kezelés

Dr. Kozák Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.4. A természetes erdők főbb jellemzői

4.4. A természetes erdők főbb jellemzői

A fentebb vázolt természetes erdődinamikai folyamatok tanulmányozható, és természetvédelmi célú kezelések során elérendő célként meghatározható folyamat- és állapotjellemzőket alakítanak ki.

A természetes erdők tájléptékű jellemzői:

 • Összefüggő erdős területek megléte

 • Tájléptékű mozaikosság = erdőtársulás-diverzitás

 • Természetes erdődinamikai folyamatok érvényesülése

 • Zárt erdőhöz kötődő, ritka fajok jelenléte

 • Erdőszegélyek kialakulása

 • Nagyvad-károsítás elviselhető mértéke

Állomány- vagy azon belüli jellemzői:

 • Elegyesség = fafajdiverzitás

 • Vegyeskorúság = kordiverzitás

 • Inhomogén záródás, többszintű faállomány = strukturális diverzitás

 • Tájidegen fa- és cserjefajok hiánya vagy csekély mértékű jelenléte

 • Nagyméretű, idős fák, hagyásfák, hagyásfa-csoportok megléte

 • Odvas fák, lábonszáradt fák, facsonkok jelenléte

 • Elhalt, korhadó faanyag (holtfa) megléte

 • Pionír fajok egyedeinek, csoportjainak jelenléte

 • Erdei cserjefajok előfordulása

 • Invazív, adventív és gyomfajok hiánya vagy csekély mértékű fellépése

 • Háborítatlan alom- és humuszos szint

 • Természetes újulat megjelenése

 • Összeroskadó erdőfoltok

 • Lékek kialakulása

 • Mikroélőhelyek sokfélesége

Összességében elmondható, hogy a természetes erdők állományzáródása változó, mozaikos, míg a kezelt erdőké többé-kevésbé egyenletes. Az állomány szintezettsége előbbi esetben összefolyó, sok szinttel jellemezhető, míg a kezelt erdőnél a kevés szint is elkülönülő. A természetes erdő állományképét a sokszínűség jellemzi, meghatározóak a nagyméretű fák, sok a holtfa, a korosztályok többé-kevésbé egyenletes eloszlásban vannak jelen, a fafajok száma sok és összességében az erdő heterogén képet mutat. A kezelt erdőknél a homogenitás a jellemző kép, amelyet az egy-két gazdaságilag hasznosított fafaj egyetlen korosztálya határoz meg, és alig találunk benne holt fát.