Ugrás a tartalomhoz

Élőhely-kezelés

Dr. Kozák Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4.5. A hazai erdőfelújítási módok természetközelisége

4.5. A hazai erdőfelújítási módok természetközelisége

A hazánkban általánosan alkalmazott erdőfelújítási eljárások közül a leginkább természetközelinek, a természetes erdőkép kialakulása, megtartása szempontjából leginkább elfogadhatónak, nem természetesnek, de legalább természetközelinek a szálalást, szálalóvágást tekinthetjük, különösen akkor, ha a természetes fellazulási formákhoz legalább részben hasonlító pontból induló (csoportos szálalóvágás és csoportos szálalás) bontáson alapulnak. A fokozatos felújítóvágás rövid (elméletben 3-15 éves) ciklusideje miatt is távol áll a természetes felújulási módtól. A sajnos kiterjedten használt tarvágás és tarvágásos felújítóvágás minden tekintetben távol áll a természetes, de még a természetközeli folyamatoktól, eljárásoktól is. A lékes tarvágásos felújítóvágás kis területi kiterjedés esetén imitálja ugyan a katasztrófahelyzetek utáni pionír fafajokkal történő benépesülés természetes folyamatát, de ehhez a gyakorlatban alkalmazotthoz képest nagyságrendekkel kisebb kiterjedésben és gyakoriságban kellene csupán alkalmazni.