Ugrás a tartalomhoz

Élőhely-kezelés

Dr. Kozák Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

4. 7. Felhasznált és ajánlott irodalom

4. 7. Felhasznált és ajánlott irodalom

Bartha D. (2000): Erdőterület csökkenések, fafaj változások a Kárpát-medencében. In: R. Várkonyi Á. (szerk.): Táj és történelem. Tanulmányok a történeti ökológia világából. – Osiris Kiadó, Budapest

Bartha D. (2001): Veszélyeztetett erdőtársulások Magyarországon. – WWF füzetek 18.

Bartha D. (szerk.)(2001): A természetszerű erdők kezelése, a kultúr- és a származékerdők megújítása. Átmenet a természeti folyamatokat figyelembe vevő erdőkezelés felé. – A KöM Természetvédelmi Hivatalának tanulmánykötetei. 7. TermészetBúvár Alapítvány Kiadó, Budapest.

Járainé, K. M. (1995): Pannon enciklopédia. Magyarország növényvilága. Dunakanyar 2000, Budapest.

Bartha D. (szerk.) (2007): A magyarországi erdők természetessége. – WWF füzetek 25.

Exner T. – Máthé L. (szerk.): A természetközeli erdőtelepítés lehetőségei Magyarországon. – WWF füzetek 23.

Frank T. (szerk.): Természet – Erdő – Gazdálkodás. – MME és Pro Silva Hungaria Egyesület, Eger

Mátyás Cs. (szerk.): Erdészeti ökológia. – Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Molnár Zs. és Kun A. (szerk.) (2000): Alföldi erdőssztyepp-maradványok Magyarországon. – WWF Magyarország, Budapest.

Solymos, R. (1998): Természetközeli erdő- és vadgazdaság, környezetbarát fagazdaság. OMMI kiadvány. Budapest

Solymos, R. (2000): Erdőfelújítás és –nevelés a természetközeli erdőgazdálkodásban. Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó. Budapest

Tuba, Z., Szerdahelyi, T., Engloner, A. és Nagy, J. (szerk.) (2007): Botanika I, III. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest