Ugrás a tartalomhoz

Élőhely-kezelés

Dr. Kozák Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Előszó

Előszó

A XXI. századra az emberi tevékenység olyan mértékben rányomja a bélyegét a földi ökológiai rendszerek működésére, hogy a negatív hatások egyre nyilvánvalóbbá válásával elengedhetetlenné vált egy szemléletváltás a természeti erőforrás hasznosítás, és ehhez kapcsolódóan az élőhelyek kezelése tekintetében is. Jelen jegyzetben nem cél az egyes élőhely-típusok összes (intenzív és extenzív) kezelési formájának áttekintése. Ilyen terjedelmi keretek között csupán arra vállalkozunk, hogy a természetvédelmi mérnök mesterképzésbe nem egyenes ágról érkező hallgatók számára az élőhely-kezelési részletes diszciplínákból egy áttekintő, elsősorban a természetvédelmi megközelítést alapozó összegzést nyújtsunk. Ennek megfelelően nem foglalkozunk a szántóterületek és a lakott területek kérdéskörével, hanem a három hazai természetszerűnek tekinthető élőhely-típus kapcsán kívánunk élőhely-rendszertani áttekintés, rövid élőhely történet, problémafelvetés és természetvédelmi szempontú kezelési módok bemutatásával a témakörhöz kiindulási alapot nyújtani. Az egyes fejezetek végén megadott felhasznált és ajánlott szakirodalmak további elmélyülést szolgáló forrásokat jelentenek.