Ugrás a tartalomhoz

Élővilág-védelem

Dr. Juhász Lajos (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

10. fejezet - 9. A NÖVÉNYTANI ÉRTÉKEK VÉDELME

10. fejezet - 9. A NÖVÉNYTANI ÉRTÉKEK VÉDELME

Magyarország növényvilága európai szinten is kiemelkedő gazdagságú. A hazánkban előforduló mintegy 3 000 növényfaj az ország viszonylagos kis kiterjedése ellenére a Kárpát-medencére jellemző számos klimatikus hatással is magyarázható. A magasabb rendű, edényes növények ismert fajszáma 2 200. A jelenlegi flóra összetételét a kontinentális, atlantikus, szubmediterrán és közép-európai flóraelemek határozzák meg. A flórafejlődés időszakát mintegy 70 ezer évvel ezelőttől tudjuk pontosabban nyomon követni, amely megismerését a különböző tudományos módszerek közül leginkább a pollenanalízis segítette. A különböző klimatikus hatásokon kívül a flóra gazdasága a -Kárpát-medence elszigeteltségével is magyarázható, hiszen számos bennszülött növényfaj is jellemző az ország területén. Növényföldrajzilag a Pannóniai flóratartomány számos flórajárásra és flóravidékre tagolható. Életföldrajzilag a Kárpát-medence a Pannon-régiót alkotja, aminek elhatárolását a sajátos növényvilága is indokolhatja.

A növényfajok védelmével kapcsolatos összegzésünk jobb megértéséhez néhány fontosabb fogalom:

  • Flóra: egy nagyobb terület növényzete

  • Vegetáció: a tájat meghatározó, a felszínt borító növényzet összessége

  • Klímazonális társulás: az éghajlati zónának megfelelő növényegyüttes (pl.: közép-európai bükkös 600 méter felett)

  • Intrazonális társulás: a zonális társulásoktól valamely ok miatt (pl.: talajtani, víztani) eltérő növénytársulás (pl.: alföldi tölgy-kőris-szil ligeterdő)

  • Extrazonális társulás: eltérő mikroklimatikus viszonyok miatt a társulás jóval alacsonyabb magasságban jelenik meg. (pl.: alföldi bükkösök)