Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A fejezet megírásához használt irodalom

A fejezet megírásához használt irodalom

Barbante, C., Fischerc, H., Masson-Delmottee, V., Waelbroecke, C., Wolff E.W. /2010/: Climate of the Last Million Years: New Insights from EPICA and Other Records. Quaternary Science Reviews 29/1-2: 1-7. doi:10.1016/j.quascirev.2009.11.025

Báldi T. /2003/: A történeti földtan alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest: 157.

Behringer, W. /2010/: A klíma kultúrtörténete, a jégkorszaktól a globális felmelegedésig. Corvina Kiadó, Budapest: 19.

Broecker W. /1997/: Will Our Ride into the Greenhouse Future be a Smoth One? GSA Today Vol. 7. No. 5.

Czelnai R. /1997 /: Kellemetlen meglepetések az üvegházban In:Természet világa 1997/12.

Czelnai R. /1998/: Kellemetlen meglepetések az üvegházban In: Az éghajlatváltozás és következményei, Meteorológiai Tudományos Napok ’97, Budapest

Czelnai R. /2000/: Új fejlemények a légkör-óceán kölcsönhatások kutatásában, Veszprém, előadás

Eperjessy L. (Szerk.) /2008/: Természettudományi enciklopédia 5. Klíma. Kossuth Kiadó ISBN 978-963-09-5657-4: 81.

Faria, S. H., Freitag, J., Kipfstuhl, S. /2010/: Polar ice structure and the integrity of ice-core paleoclimate records. Quaternary Science Reviews 29: 338-351.

Jouzel, J., Masson-Delmotte, V., Cattani, O., Dreyfus, G., Falourd, S., Hoffmann, G., Minster, B., Nouet, J., Barnola, J.M., Chappellaz, J., Fischer, H., Gallet, J.C., Johnsen, S., Leuenberger, M., Loulergue, L., Luethi, D., Oerter, H., Parrenin, F., Raisbeck, G., Raynaud, D., Schilt, A., Schwander, J., Selmo, E., Souchez, R., Spahni, R., Stauffer, B., Steffensen, J.P., Stenni, B.S., Tison, T.F., J.L., Werner M., Wolff, E. /2007/: Orbital and millenial Antarctic climate variability over the past 800,000 years. Science 317: 793–796.

Jouzel, J., Masson-Delmotte, V. /2010/: Deep ice cores: the need for going back in time. Quaternary Science Reviews 29/27-28: 3683-3689 doi:10.1016/j.quascirev.2010.10.002

Kern Z. /2010/: Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján. Doktori értekezés (http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2010/kern_z.pdf )

Kern Z., Fórizs I., Nagy B., Kázmér M., Gál A., Palcsu L., Szántó Zs. /2004/: Az elmúlt évezred klimatikus ingadozásainak részletes vizsgálata a Bihar-hegységi Eszkimó-jégbarlang környezetében. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged (http://geography.hu/mfk2004/mfk2004/cikkek/kern_forizs_nagy_kazmer_gal_palcsu_szanto.pdf)

Kocsis T., Anda A. /2006/: A keszthelyi meteorológiai megfigyelések története. PE-GMK Nyomda, Keszthely ISBN 963 9639 07 9

Langway, C. C. /2008/: The history of early polar ice cores. Cold Regions Science nad Technology 52: 101-117.

Manley, G. /1974/: Central England temperatures: monthly means 1695 to 1973. Quarterly Journal of Royal Meteorological Society 100.: 389-405.

Masson-Delmotte, V., Stenni, B., Pol, K., Braconnot, P., Cattani, O., Falourd, S., Kageyama, M., Jouzel, J., Landais, A., Minster, B., Barnola, J. M., Chappellaz, J., Krinner, G., Johnsen, S., Röthlisberger, R., Hansen, J., Mikolajewicz, U., Otto-Bliesner, B. /2010/: EPICA Dome C record of glacial and interglacial intensities. Quaternary Science Reviews 29/1-2: 113-128.

Narcisi, B., Petit, J. R., Delmonte, B., Basile-Doelsch, I., Maggi, V. /2005/: Characteristics and sources of tephra layers in the EPICA-Dome C ice record (East Antarctica): Implications for past atmospheric circulation and ice core stratigraphic correlations. Earth and Planetary Science Letters 239/3-4: 253-265.

NGICP (North Greenland Ice Core Project) members: Andersen, K. K., Azuma, N., Barnola, J. M., Bigler, M., Biscaye, P., Caillon, N., Chappellaz, J., Clausen, H. B., Dahl-Jensen, D., Fischer, H., Flückiger, J., Fritzsche, D., Fujii, Y., Goto-Azuma, K., Grønvold, K., Gundestrup, N. S., Hansson, M., Huber, C., Hvidberg, C. S., Johnsen, S. J., Jonsell, U., Jouzel, J., Kipfstuhl, S., Landais, A., Leuenberger, M., Lorrain, R., Masson-Delmotte, V., Miller, H., Motoyama, H., Narita, H., Popp, T., Rasmussen, S. O., Raynaud, D., Rothlisberger, R., Ruth, U., Samyn, D., Schwander, J., Shoji, H., Siggard-Andersen, J. P., Steffensen, T., Stocker, A. E., Sveinbjörnsdóttir, A., Svensson, M., Takata, M.-L., Tison, J.-L., Thorsteinsson, Th., Watanabe, O., Wilhelms, F., White, J. W. C. /2004/: High-resolution record of Northern Hemisphere climate extending into the last interglacial period. Nature 431: 147-151.

Petit, J.R., Jouzel, J., Raynaud, D., Barkov, N.I., Barnola, J.M., Basile, I., Bender, M., Chappellaz, J., Davis, J., Delaygue, G., Delmotte, M., Kotlyakov, V.M., Legrand, M., Lipenkov, V. - Lorius, C. - Pépin, L. - Ritz, C. – Saltzman, E. - Stiévenard, M. /1999/: Climate and atmospheric history of the past 420000 years from the Vostok previous termice core, next term Antarctica. Nature 399: 429–436.

Petrenko, V. V., Severinghaus, J. P., Brook, E. J., Reeh, N., Schaefer, H. /2006/: Gas record from teh West Greenland ice margin covering the Last Glacial Termination: a horizontal ice core. Quaternary Scinece Reviews 25: 865-875.

Péczely Gy. /1998/: Éghajlattan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Pfister, C. /1995/: Monthly temperature and precipitation in central Europe 1525-1979: quantifying documentary evidence on weather and its effects. In: Bradley, R. S. Jones, P.D. (eds.) Climate since A.D. 1500. Routledge: 118-142.

Pfister, C. /1999/: Natürliches und menschlich beeinflusstes Klima. In: Pfister, C. (eds.) Wetternachhersage: 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496-1995). Haupt: 14-19

Rakonczai L. /2003/: Globális környezeti problémák. Lazi Könyvkiadó, Szeged: 75.

Réthly A. /1914/: A legrégibb budai meteorológiai megfigyelések (1780-1781). Az Időjárás 18: 260-262.

Schenzl G. /1873/: Bevezetés. Meteorológiai és Földdelejességi Magyar Királyi Központi Intézet évkönyvei 1. kötet: 123.

Stenni, B., Jouzel, J., Masson-Delmotte, V., Röthlisberger, R., Castellano, E., Cattani, O., Falourd, S., Johnsen, S.J., Longinelli, A., Sachs, J.P., Selmo, E., Souchez, R., Steffensen, J.P., Udisti R. /2003/: A late-glacial high-resolution site and source temperature record derived from the EPICA Dome C isotope records (East Antarctica). Earth and Planetary Science Letters 217/1-2: 183-195.

Stinger, C., Andrews, P. /2005/: Az emberi evolúció világa. Alexandra Kiadó, Pécs: 33

Szabados I. /2008/: Változó klíma – mit mondanak a fák? Erdészeti Lapok 143./7-8: 207.

Szakra L. (Szerk.) /2008/: Geo-Fifika Földtudományi ismeretterjesztő füzet 5. Éghajlat. „Kőbe vésett magnószalag” MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron, www.ggki.hu, www.foldev.hu

Wales-Smith, G. B. /1971/: Monthly and annual totals of rainfall representative of Kew, Surrey, for 1697 to 1970. Meteorological Magazine 100: 345–362.

Internetes források:

http://www.origo.hu/tudomany/20100329-geologiai-idoskala-uj-foldtorteneti-szakaszba-lepunk-az-antropocenba.html

http://nimbus.elte.hu/oktatasi_anyagok/ha/Nemzetkozi_es_hazai_eghajlatpolitika.pdf (Paleoklimatológia. Nemzetközi és hazai éghajlatpolitika 3. előadás 2008. február 28.)

http://meteo21.blogter.hu/240605/jegbe_fagyva_100_ezer_ev_eghajlata

http://higheredbcs.wiley.com/legacy/college/levin/0471697435/chap_tut/chaps/chapter15-06.html

http://libertygibbert.wordpress.com/2010/08/14/milankovic-and-the-exploding-chook-shed/

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/280moll.jpg

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/600moll.jpg

http://jan.ucc.nau.edu/~rcb7/Pleistmoll.jpg

http://index.hu/tudomany/2009/12/15/saddsdsa/