Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A fejezet megírásához használt irodalom

A fejezet megírásához használt irodalom

Anda A., Kocsis T. /2006/: Szemelvények meteorológiából és éghajlattanból alapszakos (BSc) hallgatók számára. Kiadó: PE-GMK Nyomda, Keszthely, kari jegyzet.

Anda A., Kocsis T. /2010/: Agrometeorológiai és klimatológiai ismeretek. Mezőgazda Kiadó, Budapest, ISBN 978-963-286-598-0: 36-74.

Antal E., Szesztay K. /1992/: A várható klímaváltozás és a környezet kölcsönhatásai. In.: Alkalmazkodó mezőgazdaság (ed. Csete L.-Láng I.) AGRO-21 Füzetek

Antal E. /2001/: A növényi vízellátottság hazai kérdőjelei a jövő évtizedekben a globális éghajlatváltozás tükrében. In: Berényi Dénes Jubileumi Ünnepsége Előadásai, Debrecen: 119-143.

Arzel, O., Fichefet, T., Goosse, H. /2006/: Sea ice evolution over the 20th and 21st centuries as simulated by current AOGCMs. Ocean Modelling 12.: 401-415.

Bartholy J., Mika J., Pongrácz R., Schlanger V. /2005/: A globális felmelegedés éghajlati sajátosságai a Kárpát-medencében. In: Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon /Takács-Sánta A. (szerk.)/: 129-131.

Bartholy J., Mika J. /1998/: Éghajlatelőrejelzés, bizonyosságok, kételyek In: Az éghajlatváltozás és következményei, Meteorológiai Tudományos Napok ’97, OMSZ, Budapest: 19-32.

Bartholy J., Pongrácz R., Gelybó Gy. /2007/: Regional cliamte change expected in Hungary for 2071-2100. Applied Ecology and Environmental Research 5./1.: 1-17.

Bartholy J., Pongrácz R. /2005/: Néhány extrém éghajlati paraméter globális és Kárpát-medencére számított tendenciája a XX. században. AGRO-21 Füzetek 40.: 70-93.

Bartholy J., Schlanger V. /2004/: Az éghajlat regionális modellezése. Természet Világa 135./2. különszám: 40-44.

Bartholy J., Pongrácz R., Torma Cs. /2010/: A Kárpát-medencében 2021-2050-re várható regionális éghajlatváltozás RegCM-szimulációk alapján. Klíma-21 Füzetek 60.: 3-13.

Bíró D. /2003/: A globális klímaváltozás politikatörténete. Napvilág Kiadó, Budapest

Broecker W. /1997/: Will Our Ride into the Greenhouse Future be a Smoth One? GSA Today Vol. 7. No. 5.

Czelnai R. /1998/: Kellemetlen meglepetések az üvegházban In: Az éghajlatváltozás és következményei, Meteorológiai Tudományos Napok ’97, Budapest

EEA /2010/: Impacts of Europe's changing climate - 2008 indicator-based assessment, Joint EEA-JRC-WHO report, Copenhagen, Denmark

EEA /2010/: The European Environment, State and outlook 2010, Understanding climate change, Copenhagen, Denmark

Éghajlatváltozás 2007: Az éghajlatváltozási kormányközi testület (IPCC) negyedik értékelő jelentése. A munkacsoportok döntéshozói összefoglalói. Országos Meteorológiai Szolgálat, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest

Harnos Zs. /1998/: A klímaváltozás várható alakulása és hatása néhány gazdasági növény termeszthetőségére In: Az éghajlatváltozás és következményei. Meteorológiai Tudományos Napok’97, (szerk. Dunkel Z.) Orsz. Meteorológiai Szolgálat, Budapest: 55-66.

Horváth L. /2007/: Földrajzi analógia meghatározásának néhány módszere és alkalmazási lehetősége. Klíma-21 Füzetek 50.: 54-61.

IPCC /2001/: Third Assessment Report-Climate Change 2001. (Houghton J.T., et al., eds.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, UK New York

IPCC /2007/: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA

IPCC /2007/: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 7-22

Iványi Zs. /1998/: Szárazföldi felszíni hőmérsékleti trendek In: Az éghajlatváltozás és következményei, Meteorológiai Tudományos Napok ’97, OMSZ, Budapest: 79-87.

Jolánkai M., Láng I., Csete L. /2004/: Hatások és alkalmazkodás. Természet Világa 135./2. különszám: 16-18.

Kertész Á., Mika J. /1999/: Aridification - Climate Change in South-Eastern Europe. Physics and Chemistry of the Earth 24./10.: 913-920.

Klímapolitika /2006/: Klímaváltozási forgatókönyvek a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiához. Országos Meteorológiai Szolgálat, ELTE Meteorológiai Tanszék, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest: 11-41.

Kordos L. /2007/: Globális klímaváltozás és az élővilág. Klíma-21 Füzetek 49.: 38-44.

Krüzselyi I., Szépszó G., Szabó P., Horányi A. /2010/: A magyarországi éghajlatváltozásról modellező szemmel. Légkör 55./2.: 57-61.

Mearns, L.O., C. Rosenzweig, R. Goldberg /1997/: Mean and variance change in climate scenarios: methods, agricultural applications and measures of uncertainty. Climatic Change. 35.: 367-396.

Mészáros E. /1998/: Éghajlat és emberi tevékenység: a jövő nagy kihívása In: Az éghajlatváltozás és következményei, Meteorológiai Tudományos Napok ’97, Budapest: 11-14.

Mika J. /2002/: A globális klímaváltozásról. Fizikai Szemle 2002/9: 258-268.

NÉS, Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia /2007/: Munkaváltozat véleményezésre. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest

OMSZ /2010/: Klímamodellezési tevékenység, Eredmények (2010), www.met.hu

Pálvölgyi T. /2004/: A globális éghajlatváltozás kilátásai. Természet Világa 135./2. különszám: 13-15.

Szabó F., Anda A., Iványi K., Kovács A. /2003/: A felmelegedés várható következményei a legeltetésre alapozott szarvasmarhatartásban. AGRO-21 Füzetek 31.: 29-55

Szalai S., Konkolyné Bihari Z., Lakatos M., Szentimrey T. /2005/: Magyarország éghajlatának néhány jellemzője 1901-től napjainkig. Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest: 4-9.

Szalai S., Szentimrey T. /2001/: Melegedett-e Magyarország éghajlata a XX. században? In: Dr. sen. Berényi Dénes születésének centenáris jubileumi tudományos ülése (szerk.: Szász Gábor) DE-MTA-OMSZ, Debrecen: 203-214.

Szalai S. /2004/: Igazolják-e a felmelegedést a megfigyelt adatok? Természet Világa 135./2. különszám: 48-50.

Szász G. /1994/: Magyarország éghajlata és annak változékonysága. Éghajlat, időjárás, aszály I. (szerk.: Cselőtei L., Harnos Zs.), MTA Aszály Bizottság, Budapest

Szépszó G., Horányi A. /2008/: Transient simulation of the REMO regional climate model and its evaluation over Hungary. Időjárás 112.: 203-232.

Tar K. /1998/: A magyarországi szélmező statisztikai jellemzői a globális felmelegedéssel összefüggésben. In: Az éghajlatváltozás következményei, Meteorológiai Tudományos Napok '97. (szerk. Dunkel Z.) Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest: 249-258.

UNEP /2007/: Global Environmental Outlook. GEO4. Summary for decision makers. New York, USA: 12.

Internetes források:

www.eea.europa.eu

www.ipcc.ch

www.met.hu

www.unep.org