Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A fejezet megírásához használt irodalom

A fejezet megírásához használt irodalom

Bujdosó L., Páldy A. /2006/: Az ÁNTSZ feladatai a klímaváltozás egészségi hatásainak megelőzése érdekében. „AGRO-21” Füzetek 48.: 60-67.

Dési I. (Szerk.) /2002/: Környezetegészségtan. JGYF Kiadó, Szeged: 110, 248.

Ember I. (Szerk.) /2006/: Környezet-egészségtan. Dialógus Campus Kiadó, Budapest-Pécs:252-255.

Harnos Zs., Gaál M., Hufnagel L. /2008/: Klímaváltozásról mindenkinek. BCE Kertészettudományi Kar Matematika és Informatika Tanszék, Budapest: 133-137.

Kishonti K., Bobvos J., Páldy A. /2007/: A hőhullámok egészségre gyakorolt káros hatásainak ismerete Magyarországon a városi lakosság körében. „KLÍMA-21” Füzetek 50.: 12-27.

Páldy A., Bobvos J., Vámos A., Kishonti K. /2005/: Többlethalálozás a nyári hőhullámok idején Budapesten 2001-2003 során. Egészségtudomány 49/4.

Páldy A., Bobvos J., Vámos A., Kovats S., Hajat S. /2005/: A hőmérséklet és hőhullámok hatása a napi halálozásra Budapesten 1970-2000. (ang) In: Kirch, W. – Menne, B. – Bertollini, R.: Extreme weather events and public health responses. WHO for Europe: 99-109.

Páldy A. – Bobvos J. /2008/: A 2007. évi magyarországi hőhullámok halálozásra gyakorolt hatásai. „KLÍMA-21” Füzetek 52.: 3-15.

Páldy A., Erdei E., Bobvos J., Ferenczi E., Nádor G., Szabó J. /2003/: A klímaváltozás egészségügyi hatásai. „AGRO-21” Füzetek 32.: 62-76.

Páldy A., Erdei E., Bobvos J., Ferenczi E., Nádor G., Szabó J. /2004/: A klímaváltozás egészségi hatásainak vizsgálata: nemzeti egészségügyi hatásbecslés. Egészségtudomány 48/2-3.: 230-236.

Révész A., Szenteleki K. /2007/: A hőhullámok és a hőmérséklet sztochansztikus viselkedésének vizsgálata. „KLÍMA-21” Füzetek 51.: 18-33.

Internetes források:

http://klima.kvvm.hu/documents/14/VAHAVAosszefoglalas.pdf

http://meteor.geo.klte.hu/hu/doc/5ea_bioklim.pdf

www.thezeusz.hu/anyagok/klimaegeszsegugyistrategia.doc