Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

A fejezet megírásához használt irodalom

A fejezet megírásához használt irodalom

Barótfi I. (2000): Környezettechnika. Mezőgazda Kiadó.

Stefanovics P. (1975): Talajtan. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Stefanovits P., W. Nagy Á. (1977): Talajvédelem, környezetvédelem. Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalt, Budapest

Tamás J. (2002): Talajremediáció. Debreceni Egyetem

Thyll Sz, (1992) Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken. Mezőgazda Kiadó, Budapest.

Kármentesítési kézikönyv : I. A talaj és védelme http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/karmkezikk2/2-02.htm