Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Anda, Angéla

Burucs, Zoltán

Kocsis, Tímea


Tartalom

1. METEOROLÓGIAI ALAPISMERETEK (ANDA ANGÉLA)
A légkör fontosabb fizikai tulajdonságai
A szennyezett légkör, légszennyező anyagok, szennyezés típusok hatásaikkal
Különböző szintű környezeti problémák
A levegővédelem jogi háttere. A fenntarthatóság kérdése a levegővédelemben
A fejezet megírásához használt irodalom:
2. OXIGÉN A LÉGKÖRBEN (ANDA ANGÉLA)
Ózon a sztratoszférában
A sztratoszférikus ózonkoncentráció csökkenésének következményei
Eltérő sugárzás érzékenység és az ember (a WHO csoportosítása alapján). Védekezési lehetőségek
Az ozonoszférát károsító halogénezett szénhidrogének fontosabb forrásai
A troposzférikus ózon és keletkezése, hatásai
A Los Angeles szmog – benne a talajközeli ózon- hatásai
A fejezet megírásához használt irodalom
3. ÉGHAJLATVÁLTOZÁSOK ÉS OKAIK A MÚLTBAN ÉS A JELENBEN PÉCZELY ALAPJÁN (KOCSIS TÍMEA)
Az múlt éghajlatainak kutatását szolgáló módszerek
Az egyes földtörténeti korok éghajlatainak rövid jellemzése
Jelenkori éghajlat-ingadozások
A fejezet megírásához használt irodalom
4. A LÉGKÖRI ÜVEGHÁZHATÁS ÉS FOKOZÓDÁSA (KOCSIS TÍMEA)
Az üvegházhatás és a felszíni középhőmérséklet Varga-Haszonits et al. nyomán
A Föld egyensúlyi hőmérséklete és az üvegházhatás által kialakított felszínhőmérséklet Varga-Haszonits et al. szerint
A légköri CO2 koncentráció változása
A metán és a dinitrogén-oxid koncentráció változása
Az üvegházhatású gázok korlátozására irányuló nemzetközi egyezmény: a Kiotói Jegyzőkönyv
Az európai üvegházgáz mérő rendszer Haszpra szerint
A fejezet megírásához használt irodalom
5. A GLOBÁLIS KLÍMAVÁLTOZÁS VÁRHATÓ KÖVETKEZMÉNYEI (ANDA ANGÉLA ÉS KOCSIS TÍMEA)
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
A globális éghajlatváltozás várható hatásai Magyarországon
A fejezet megírásához használt irodalom
6. A KLÍMAVÁLTOZÁS EGÉSZSÉGÜGYI VONATKOZÁSAI (KOCSIS TÍMEA)
A klímaváltozás és a hazai egészségügy
A fejezet megírásához használt irodalom
7. VÍZVÉDELEM (BURUCS ZOLTÁN)
Vízminősítési módok
Klasszikus komponensek szerinti vízminősítés
Biológiai vízminősítés
Bakteriológiai vízminősítés
Szabvány szerinti vízminősítés
Vízminőségi monitoring
Vízvédelmi politika az EU-ban és Magyarországon
Idézetek a Víz Keretirányelvből
A Tagállamoknak a Víz Keretirányelvben kijelölt feladatai
A felszíni vizek védelmének hazai szabályozása
A felszín alatti vizek védelmének haza szabályozása
Vízellátás és csatornázás
A kommunális szennyvíz csatornázás technológiája
Szennyvíztisztítás
A vizek védelmének hatósági szabályozása
Közvetlen ösztönzők
Közvetett ösztönzők
Vízbázis-védelem
Felszín alatti vizek védelmét érintő fontosabb hazai szabályozások
A fejezet megírásához használt irodalom
8. A TALAJ ÉS ANNAK VÉDELME (BURUCS ZOLTÁN)
A talaj nemzeti kincsünk
A talajok képződése, szerkezete és funkciói
Fizikai talajféleségek
A talajok néhány fizikai sajátossága
A talajokat érintő káros hatások
Savanyodás
Szikesedés
Erózió
Az erózió elleni védekezési lehetőségek
A szél eróziója (defláció)
A talajok elszennyezése, és annak monitoringja (TIM)
A talaj szennyezettségének megszüntetése (remediáció)
Talajvédelmi stratégia Magyarországon
A talajvédelmi stratégia legfontosabb kérdései
A fejezet megírásához használt irodalom