Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Talajművelési rendszer

Talajművelési rendszer

Talajművelési rendszer: egy meghatározott területen egy vagy több növény sikeres és gazdaságos termesztéséhez szükséges talajművelési eljárások összessége. (a műveleti elemek egymást követő sorozata)

Kialakítását meghatározza a növény igénye, a termőhelyi viszonyok, rendelkezésre álló erő- és munkagépek, talajvédelmi feladatok, növényi sorrend, valamint a trágyázási és gyomirtási rendszerek.

A talajművelési rendszer elemei

A talajművelés elemei

 1. Tarlóhántás: tarlón végzett sekély talajmunka max. 10 cm. Célja: a talaj nedvességveszteségének csökkentése, gyomszabályozás, gyomirtás, a talaj hőforgalmának szabályozása, a talaj biológiai tevékenységének serkentése, a tarlómaradványok sekély talajba keverése. A tarlóhántást a betakarítás után lehetőleg azonnal el kell végezni, a lazítással egy menetben tömöríteni szüksége, illetve a hántott tarló ápolása szükséges a gyomok és az árvakelések megjelenése miatt.

 2. Alapművelés (mélységét tekintve a legmélyebben elvégzett művelés) Célja: a talaj rendszeresen művelt rétegén belül a növény igényének megfelelő fizikai állapot kialakítása a vegetáció végéig.

 3. Az alapművelés elmunkálása Célja: az alapművelés utáni talajállapot további alakítása a vetésre kerülő növény igényének és a talaj védelmének megfelelően.

 4. Legfontosabb követelmények:

  • nem romolhat az alapműveléssel elért talajállapot,

  • mellőzni kell a taposást a porosítást, a tarlómaradványok felszínre hozását.

  • a kelő gyomok irtása,

  • a nedvességveszteség csökkentése,

  • a magágykészítés segítése.

 5. Vetés utáni elmunkálás Célja: a magvak betakarása, a talaj magvakhoz való nyomása, a magágy felszínének tömörítése. Végezhető a vetéssel egymenetben, ill. külön munkaműveletben.

  • A vetés utáni elmunkálás szabályai:

  • Korán lekerülő elővetemények után a rendszer a klasszikus sorrendet követi.

  • a bevetett talajt vissza kell tömöríteni,

  • a talajnedvességet és hőmérsékletet szabályozni kell

  • a talaj felszínét alkalmassá kell tenni a keléshez

  • lehető legkisebb taposással járjon.