Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

A növényvéő szerek hatása a bioszférára

A növényvéő szerek hatása a bioszférára

A peszticidek szennyezik a termőtalajt, kimosódva pedig a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint felbomlással fenyegetik a világ ökorendszerének egyensúlyát. Adott ökoszisztémán belül a peszticidek alkalmazásával nemcsak a kártevőket, vagy kórokozókat pusztítják el, hanem más élőlényekre is kedvezőtlenül hatnak. Megbontják a táplálékláncot, ezért olyan állat- és növényfajok is elpusztulnak a közvetett hatás miatt, amelyek az ember számára hasznosak. Más fajok viszont a felbomlott biológiai rendszer következtében gyorsan elszaporodnak, ami további nemkívánatos következményekkel jár. A peszticidek környezetkárosító hatását fokozza, hogy a nehezen bomló kémiai anyagok mechanikai (szél-vízerózió) vagy biológiai (tápláléklánc) úton elkerülnek eredeti felhasználási helyükről és egy újabb ökológiai rendszerben felhalmozódnak, ott károsítanak, vagy fejtenek ki közvetlen vagy közvetett toxikus hatást az emberre.

Növényvédő szerek káros hatásának csökkentése:

  • szelektív hatású szerek alkalmazása

  • a természetben könnyen és gyorsan bomló vegyületek

  • toxicitásukat bomlásuk következtében hamar elveszítsék

  • optimális peszticiddózis megállapítása a talaj tulajdonságainak, a kártevőknek és az egész adott biocönózis részletes ismerete révén

  • kémiai és biológiai eljárások és agrotechnika együttes alkalmazása

  • időjárási viszonyok figyelembevétele permetezés esetén

  • rezisztens fajta termesztése