Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

6. fejezet - 6. Biomassza-termesztés, energiaültetvények, energiaerdők

6. fejezet - 6. Biomassza-termesztés, energiaültetvények, energiaerdők

Energianövények

Az energianövények a mező- vagy erdőgazdálkodásból származó olyan biomasszák, melyeket energiatermelés céljára termesztenek, azaz főtermékek. Ennek figyelembevétele azért fontos, mert tudomásul kell vennünk, hogy a főtermék energianövények energetikai hasznosításakor az alapanyag költségei teljes egészében az energiatermelést terhelik, szemben a hulladékok vagy melléktermékek energetikai hasznosításával, amikor azok kezelésének, logisztikájának stb. költségeit jórészt a főtermék árában már érvényesítették. Az energianövények igen sokfélék lehetnek. Csoportosíthatjuk őket:

  • anyaguk fő tulajdonságai szerint (pl. lágyszárú, fás),

  • növénytermesztési szempontok szerint (évelő, egynyaras),

  • a későbbi hasznosítási területek szerint (alkohol-, olaj-, biogáz-, közvetlen hő előállításához).

Az energiatermelésre számításba vehető növények száma szinte korlátlan, hiszen lignocellulózként mindegyik alkalmas a környezetbarát energiatermelésre a napenergia megkötése révén, és a zárt C-körforgalom előnyeinek megjelenése mellett.

A közöttük teendő választás jelenleg fontos szempontjai a következők:

  • többféle termesztési technológia megvalósítása váljon lehetővé,

  • egy-egy már jól kialakult nemzetgazdasági ágazat technológiái és műszaki megoldásai legyenek hasznosíthatók,

  • legyen megoldás az intenzív és az extenzív termesztési és hasznosítási technológiák alkalmazására,

  • a lehető legkülönbözőbb termőhelyi viszonyokra lehessen választani közülük.

Ezen igényeket figyelembe véve Magyarországon a következők szerint célszerű az energianövényeket csoportosítani:

  • Lágyszárúak: egynyári, évelő

  • Fás növények: újratelepítéses üzemmód, sarjaztatásos üzemmód