Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

10. fejezet - 10. Környezetkímélő állattenyésztés

10. fejezet - 10. Környezetkímélő állattenyésztés

Az állattenyésztési-, takarmányozási- és állatvédelmi törvény természet- és környezetvédelmi vonatkozásai

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a gazdasági célú állattenyésztés biztosítsa a piacképes, minőségi állati termék előállítás genetikai. hátterét; segítse hazánk részvételét a nemzetközi szakmai, kereskedelmi együttműködésben; szolgálja a kiváló, nagy termelőképességű, gazdaságos fajták, hibridek fenntartását, fejlesztését, elterjesztését, továbbá a magyar állattenyésztés történelmi múltjához tartozó állatfajták megőrzését, a következő törvényt alkotja.

A törvény célja:

  • elősegítse a magas színvonalú tenyésztői tevékenység folytatását;

  • az állatok tenyész- és haszonértéküket, genetikai sokféleségüket megőrizzék, illetve az állattenyésztésben alkalmazott tenyésztési módszerek feleljenek meg a környezet és természetvédelmi, állami, piaci, valamint állategészségügyi követelményeknek;

  • javuljon az előállított állati termék minősége, előállításának gazdaságossága és versenyképessége;

  • hosszú távon megőrizhetők legyenek a nemzeti értéket képviselő fajták génjei, egyedei, illetve azok csoportjai, genetikai sokféleségük;

  • biztosítsa a nemzetközi előírásokhoz való alkalmazkodást.

Védett őshonos állatfajták, veszélyeztetett fajták

A védett őshonos fajták jelentős genetikai értéket képviselnek, eredeti állapotú megőrzésük, nemzeti érdek és állami feladat, melynek végrehajtásáról a minisztérium - a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, a tenyésztési hatóság és más szervek bevonásával - gondoskodik.

Őshonosságuk miatt védett állatfajtáknak kell tekinteni azokat a fajtákat, amelyek Magyarország természetföldrajzi környezetében, alakultak ki, illetőleg tartásuknak, tenyésztésüknek történet hagyománya van.

A védett őshonos fájták tartásához jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel az állam támogatást ad.

A magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került fajták állományait védeni keli, ehhez az állam külön jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel támogatást adhat.

A tenyésztési hatóság eljárása során - az üzem számára előírt állategészségügyi és járványvédelmi előírások betartása mellett - minden olyan helyen, ahol a törvény hatálya alá tartozó állatfajt tartanak, forgalmaznak, állati szaporítóanyagot előállítanak, tárolnak, forgalmaznak és felhasználnak:

  • ellenőrzést végezhet, vizsgálat céljára - jogszabályban meghatározott mértékben - térítésmentesen termék- és vérmintákat vehet;

  • betekinthet tenyésztési dokumentumokba, valamint a működéssel összefüggő bizonylatokba;

  • állatot felvezettethet;

  • méhészet esetében kaptárt bonthat.