Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba-hozataláról és felhasználásáról.

2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba-hozataláról és felhasználásáról.

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy a takarmány biztosítsa az állatok korcsoportjának és hasznosítási irányának megfelelő táplálóanyag-tartalmat, a gazdasági haszonállatok esetében szolgálja a genetikai potenciál kihasználását, valamint ne károsítsa közvetlenül az állatok, közvetve az ember egészségét, továbbá, hogy az állati eredetű termék megfeleljen az előírt minőségi követelményeknek, valamint, hogy védje a takarmány-felhasználók érdekeit, a takarmány előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának feltételeiről a következő törvényt alkotja:

A törvény hatálya kiterjed:

  • a takarmány, takarmány-alapanyag, - adalékanyag, gyógyszeres takarmány, előkeverék, takarmánykeverék, teljes értékű takarmány, kiegészítő takarmány, ásványi takarmány, tejpótló takarmány, különleges táplálási igényeket kielégítő takarmány, szálas- és tömegtakarmány és az ökológiai takarmány minőségbe, biztonságára, előállítására, tárolására, forgalomba hozatalára, felhasználására, szállítására, exportjára, importjára, országon való átszállítására, engedélyezésére, nyilvántartásba vételére, ellenőrzésére és vizsgálatára, valamint

  • a takarmány-előállító üzemek működésig engedélyezésére, a takarmány-előállító üzemek, takarmánytároló és - forgalmazó helyek nyilvántartására és ellenőrzése.

  • A takarmány-előállítás, - tárolás és forgalomba hozatal feltételei

A takarmány előállításának feltétele, hogy a takarmány-előállító üzem rendelkezzen működési engedéllyel és az általa előállított termékekre vonatkozó gyártmánylapokkal.

Takarmány előállításához engedélyezett, illetve a külön jogszabályban felsorolt takarmány-alapanyag és - adalékanyag használható fel.

A takarmánytároló helynek rendelkeznie kell a külön jogszabályban meghatározott esetben működési engedéllyel, továbbá eleget kell tennie a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségnek,

Biztosítania kell a takarmány minőségének megóvását és állat-egészségügyi szempontból való biztonságos felhasználhatóságát.

A takarmány forgalomba hozatalának feltétele, hogy a forgalmazó hely rendelkezzen a külön jogszabály szerinti működési engedéllyel, a takarmány csomagolása és jelölése feleljen meg a jogszabályban foglalt követelményeknek, és rendelkezzen megfelelő felhasználási, etetési útmutatóval.