Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

13. fejezet - A víz minőségi jellemzői, a felszíni vizek minősítési rendszere, a vízfolyások öntisztulása

13. fejezet - A víz minőségi jellemzői, a felszíni vizek minősítési rendszere, a vízfolyások öntisztulása

A víz minőségét statikus illetve dinamikus megközelítésben vizsgálhatjuk. Statikus megközelítésben a vízminőséget a fizikai, kémiai, biológiai, mikrobiológiai (bakteriológiai) és radiológiai tulajdonságok összessége határozza meg.

E tulajdonságokat részben a víz természetes körforgása keretében lejátszódó folyamatok, részben a társadalom termelő, fogyasztó tevékenysége keretében kialakuló társadalmi körforgás befolyásolhatja.

A természetben lezajló különböző fizikai, kémiai, fizikai-kémiai, biológiai folyamatok hatására kialakul a víznek egy adott összetétele.

A víz összetétele a kőzetalkotó ásványok és a légköri széndioxid kölcsönhatásának eredményeként alakul ki.

Miután mind a felszíni, mind a felszín alatti vizek örökös mozgásban vannak egy-egy újabb pl. kémiai folyamat hatására, egy újabb egyensúlyi állapot alakulhat ki. Ez a vízminőség dinamikus megközelítése.

A minőség meghatározását a szakszerű mintavétel előzi meg, és azt követik a helyszíni, illetve laboratóriumi vizsgálatok, melyek eredményei képezik a minősítés alapját.

A vizeket gyakorlati felhasználásuk szerinti minőségi követelmények alapján célszerű osztályozni.

Így megkülönböztetünk

  • ivóvízellátásra

  • ipari vízellátásra

  • öntözésre

  • halászati vízhasznosításra

  • egyéb célra alkalmas vizeket

Az ivóvíz céljára alkalmas a vas 0,5 mg•l-1, vagy a mangán 0,2 mg•l-1 koncentrációja esetén, a textiliparban viszont nem megfelelő, ugyanis ebben az esetben a vas határértéke 0,1 mg•l-1 a mangáné 0,05 mg•l-1.