Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

Veszélyes hulladékok kezelése, elhelyezése

Veszélyes hulladékok kezelése, elhelyezése

Veszélyes hulladék: mindaz a termelési vagy szolgáltató tevékenység során keletkező anyag, amely vagy amelynek bármelyik bomlásterméke az emberi életre és egészségre, az élővilágra, a környezet bármely elemére potenciális vagy tényleges károsító hatást fejt ki, és amelyet a termelő nem képes felhasználni vagy értékesíteni.

Ennek értelmében Magyarországon a veszélyes hulladékokat technológia centrikusan osztották csoportokba, melyek a következők:

  • növényi és állati eredetű (pl. cserzőüzemi iszap, szappangyártás lúgos maradéka);

  • ásványi eredetű (pl. azbesztpor, vörösiszap, erdőüzemi cianidtartalmú iszap);

  • kémiai átalakítás során keletkező hulladékok (pl. galvániszapok, hulladék savak, halogéntartalmú szerves oldószerek);

  • egyéb különleges, pl. kórházi vagy radioaktív hulladékok.

Megemlítjük, hogy e technológiacentrikus hulladéklistához képest a nemzetközi egyezmények anyagelvű listákat tartalmaznak.

A termelő köteles a veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjteni és biztonságos átmeneti tárolásukról gondoskodni.

A veszélyes hulladék szállítását oly módon kell elvégezni, hogy az kizárja a különböző hulladékok keveredését és a környezet szennyezését.

A termelő valamennyi veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységéről anyagmérleget köteles készíteni. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység megkezdését követő 60 napon belül a termelő köteles a nála keletkező, felhalmozódó, illetőleg az általa kezelt veszélyes hulladékok fajtájáról mennyiségéről és kezeléséről alapbejelentést tenni. A későbbiekben pedig évente március 31-ig részletes változásjelentést tenni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak. Továbbá be kell jelenteni a hulladékok gyűjtésének, átmeneti tárolásának, elő¬készítésének, felhasználásának és ártalmatlanításának módját, valamint az ártalmat¬lanító berendezéseket, kapacitásukat és kihasználtságuk mértékét. A veszélyes hulladékokról szóló 27/1992. (1.30.) Korm. sz. rendelettel módosított 56/1981. (XI. 18.) Mt sz. rendelet hatálya nem terjed ki a radioaktív hulladékokra és a települési hulladékokra. A toxikus veszélyes hulladékok véglegesnek szánt elhelyezésére különlegesen kialakított hulladéklerakó telepeket kell (kellene) létesíteni. Az első ilyen hazai telep Aszód-Nagyvölgy térségében épült meg hazánkban, és 1989 óta fogadja a következő I. és II. veszélyességi kategóriába tartozó hulladékokat:

  • az I. veszélyességi osztályba tartozó hulladékokat (mérgeket, savas és lúgos -iszapokat, galvániszapokat, festékiszapokat stb.) acélhordóban vagy kis konténerekben;

  • a II. veszélyességi osztályba tartozó ömlesztett veszélyes hulladékokat (műanyag hulladékok, olajos iszapok, gipsz-, foszfát- és fémtartalmú iszapok stb.).

A kiemelten veszélyes hulladékokat tartalmazó göngyöleget, a hulladék laboratóriumi ellenőrzése után vasbeton tálcán tárolják, majd betonba ágyazzák. A víztelenített, ömlesztett hulladékokat 4 m mély, 1 m vastag agyagszigeteléssel védett földmedencében, hulladék fajtánként elkülönítve tárolják. A megtelt tárolókat vízzáró szigeteléssel lezárják és rekultiválják. A tárolók alatt ellenőrző szivárgók vannak kiépítve, a telepet 100 m széles védő erdősáv, övárok és megfigyelő kutak veszik körül. Havária esetekre a szennyvizek tisztítására külön szennyvízkezelő berendezés áll rendelkezésre.