Ugrás a tartalomhoz

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

"B" Tételű modul - Fenntartható mezőgazdasági rendszerek és környezettechnológia

Szaktudás, Kiadó Ház Zrt.

Szaktudás Kiadó Ház Zrt.

Copyright. Szaktudás Kiadó Ház ZRt.

2010


Tartalom

1. 1.A fenntartható földművelés alapjai, technológiai megoldásai
A földművelés fogalma, A talajművelés és a földművelés kapcsolata
A talajművelés elemei
Talajművelési rendszer
Talajművelési rendszerek
Vetésforgó, keretvetésforgó, vetésváltás
2. 2. A tápanyag-gazdálkodás, a mezőgazdasági vízgazdálkodás és a környezetvédelem kapcsolata
Tápanyag-gazdálkodás értékelése, környezetvédelmi összefüggései
Szervestrágyázás szerepe a tápanyaggazdálkodásban
Zöldtrágyázás
Környezeti hatások
A mezőgazdasági vízgazdálkodás környezeti hatásai
3. 3. A növényvédelmi technológiák környezetvédelmi összefüggései, invázív gyomfajok és hatásaik
Növényvédelem hatása a környezetre
A növényvédő szerek légszennyező hatása
A növényvédő szerek vízszennyező hatása
A növényvédő szerek talajszennyező hatása
A növényvéő szerek hatása a bioszférára
Az invázív gyomfajok hatásai
4. 4. A biogazdálkodás növénytermesztési vonatkozásai
A talaj és művelése a biogazdálkodás során
Vetésforgó, zöldtrágyázás
Talajjavítás, tápanyagpótlás
Öntözés
Szelíd növényvédelem
Biológiai növényvédelem
Fizikai növényvédelem
Kémiai növényvédelem
5. 5.Integrált és precíziós növénytermesztés jellemzői
Integrált növénytermesztés
Az integrált növénytermesztés jellemzői
A növénytermesztés leghatékonyabb módja, a precíziós mezőgazdaság
6. 6. Biomassza-termesztés, energiaültetvények, energiaerdők
Energianövények
Lágyszárú növények
Fás energetikai ültetvények
7. 7. A génmegőrzés lehetőségei az állattenyésztésben, extenzív állattartás
A génmegőrzés lehetőségei
A genetikai sokféleség megőrzésének lehetőségei
Az extenzív állattartás jellemzői
8. 8. Állattartás lehetőségei és korlátai környezetileg érzékeny területeken
A gazdálkodás elmaradása miatt veszélyeztetett területek
9. 9.Állattartás és környezet
A szervestrágya
A hígtrágya
A gázok, mint melléktermékek
10. 10. Környezetkímélő állattenyésztés
Az állattenyésztési-, takarmányozási- és állatvédelmi törvény természet- és környezetvédelmi vonatkozásai
2001. évi CXIX. törvény a takarmányok előállításáról, forgalomba-hozataláról és felhasználásáról.
1998. XXVIII. Állatvédelmi törvény
11. 11. A légszennyezők hatása az élő és élettelen környezetre. A légszennyezés szabályozás módszerei, immissziószabályozás.
A légszennyezés szabályozás jogi módszerei
12. 12.A porok, aeroszolok, szennyezett gázok leválasztásának módszerei.
13. A víz minőségi jellemzői, a felszíni vizek minősítési rendszere, a vízfolyások öntisztulása
A víz fizikai jellemzése
A víz kémiai jellemzői
A víz biológiai minősítése
A bakteriológiai vízminősítés
Felszíni vizek minősítése
14. 14. A vízminőség-szabályozás műszaki és jogi eszközei
A vízminőség-szabályozás műszaki eszközei
15. 15. Csatornázás és a szennyvíztisztítás módjai.
Mechanikai tisztítás
Biológiai szennyvíztisztítás
Harmadlagos (fizikai, kémiai) tisztítás
16. 16.A szennyezett talajok remediációja, in situ, ex situ módszerek, a fitoremediáció
Technológiák csoportosítása
Fizikai eljárások
Kémiai eljárások
Biológiai eljárások
Fitoremediáció
17. 17.A hulladékgazdálkodás fogalma, hulladékok fajtái, jellemzői.
A hulladékok fogalma, típusai, forrásai, hatásai
18. 18.A hulladékok kezelése, hasznosítási lehetősége.
Kommunális hulladékok kezelése, elhelyezése
Veszélyes hulladékok kezelése, elhelyezése
Mezőgazdasági hulladékok kezelése, elhelyezése, hasznosítása
19. 19.A környezeti hatásvizsgálat, hatástanulmány feladata, folyamata.
A környezeti hatásvizsgálat kivitelezése
A KHV módszerei
20. 20.A zaj környezeti hatásai, fizikai jellemzői, hangterjedés módozatai, zajok mérése.
A hang terjedése
A hangterjedés különböző módozatai
21. Ellenőrző kérdések
Megoldások